Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
13.01.2020 Prijava zoper upravljavca stanovanjskega bloka 0712-1/2019/2829 Inšpekcijski postopki, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor Mnenje
10.01.2020 Zvočni posnetek javne seje občinskega sveta kot IJZ 0712-1/2019/2949 Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
07.01.2020 Snemanje prekrškovnega postopka s strani redarja 0712-1/2019/2985 Občine, Uradni postopki , Video in avdio nadzor Mnenje
07.01.2020 Snemanje svojega nastopa na sestanku 0712-1/2019/2987 Pravne podlage, Razno Mnenje
03.01.2020 Trženje po telefonu 712-1/2019/2775 Inšpekcijski postopki, Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta Mnenje
31.12.2019 Podatek o tem, kdo je dostopal do zdravstvenih podatkov 0712-1/2019/2979 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
31.12.2019 Pridobivanje podatkov o članih političnih strank 0712-1/2019/2919 Posebne vrste, Pravne podlage Mnenje
30.12.2019 Dopustnost posredovanja podatkov v zvezi s financiranjem FIHO 0712-1/2019/2914 Društva, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
30.12.2019 Hramba pogodb o zaposlitvi po prenehanju delovnega razmerja 0712-1/2019/2954 Delovna razmerja, Pravne podlage, Rok hrambe OP, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Hramba poslovne dokumentacije 0712-1/2019/2973 Delovna razmerja, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Obdelava davčne številke za namen pogodb o služnosti 0712-1/2019/2974 Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
30.12.2019 Obdelava osebnih podatkov s strani izvajalcev nastanitvenih dejavnosti 0712-1/2019/2909 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Uradni postopki , Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Objava opominov članom s strani društva 0712-1/2019/2956 Društva, Pravne podlage Mnenje
30.12.2019 Razmerje med specialnimi predpisi in Splošno uredbo v delovnih razmerjih 0712-1/2019/2906 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
30.12.2019 Snemanje sej sveta zavoda in ravnanje z gradivom 0712-1/2019/2918 Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Snemanje seje občine s strani medijev 0712-1/2019/2891 Mediji, Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
27.12.2019 Javnost podatkov v zemljiški knjigi 0712-1/2019/2955 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Rok hrambe OP, Svetovni splet, Uradni postopki Mnenje
27.12.2019 Kratko pojasnilo, vpogled v podpisno listo pogodbe o upravljanju 0712-1/2019/2777 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
27.12.2019 Obdelava podatkov 0712-1/2019/2968 Definicija OP, Pravne podlage, Privolitev, Telekomunikacije in pošta Mnenje
27.12.2019 Objava seznama vodnikov 0712-1/2019/2950 Društva, Informiranje posameznika, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje