Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
12.11.2019 Poseganje v OP otrok 0712-1/2019/2567 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
11.11.2019 Odčitavanje registrske številke ob vstopu na parkirišče 0712-1/2019/2559 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
06.11.2019 Odpadel namen za zbiranje OP 0712-1/2019/2515 Občine, Pravica do pozabe, Pravne podlage, Rok hrambe OP, Uradni postopki Mnenje
06.11.2019 Oseba z istim imenom 0712-1/2019/2506 Pravica do pozabe Mnenje
06.11.2019 ZPPDFT-1 kot podlaga za pridobivanje podatkov iz CRP 0712-1/2019/2509 EMŠO in davčna, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovalništvo Mnenje
05.11.2019 Osebni podatki ob odpiranju računa 0712-1/2019/2504 Bančništvo, Pravne podlage Mnenje
05.11.2019 Prijava kršitve 17. člena Uredbe 0712-1/2019/2291 Pravica do pozabe Mnenje
04.11.2019 Posredovanje ZD umrlega pacienta ožjim svojcem 0712-1/2019/2355 Vpogled v OP umrlih Mnenje
04.11.2019 Posredovanje zdravstvene dokumentacije odvetniku 0712-1/2019/2322 Posebne vrste, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
04.11.2019 Prevzem originalne zdravstvene dokumentacije 0712-1/2019/2364 Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
04.11.2019 Pridobitev izvida od optike 0712-1/2019/2356 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.11.2019 Pridobitev zdravstvene dokumentacije otroka s strani staršev 0712-1/2019/2361 Zdravstveni osebni podatki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
04.11.2019 Zavarovanje OP 0712-1/2019/2419 Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage, Vrtec, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.10.2019 Biometrijska prepoznava obrazov 0712-1/2019/2475 Bančništvo, Biometrija, Moderne tehnologije Mnenje
28.10.2019 EMŠO 0712-1/2019/2445 EMŠO in davčna, Pravne podlage, Upravni postopki , Uradni postopki Mnenje
28.10.2019 Podatki glede poškodbe na delovnem mestu 0712-1/2019/2450 Delovna razmerja, Posebne vrste Mnenje
28.10.2019 Rok za vložitev pritožbe 0712-1/2019/2394 Pravica do pozabe Mnenje
28.10.2019 Sodni postopki 0712-1/2019/2451 Sodni postopki Mnenje
28.10.2019 Vodenje transakcijskega računa bivšega delavca 0712-1/2019/2438 Delovna razmerja Mnenje
28.10.2019 Vpogled v OP drugega 0712-1/2019/2443 Posebne vrste, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje