Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
27.05.2020 Postavitev termo kamer pred poslovalnice 07121-1/2020/929 Definicija OP, Informiranje posameznika, Trgovinska dejavnost, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
18.05.2020 COVID in zbiranje izjav o nezmožnosti za delo zaradi pripadnja rizični skupini delavcev 07120-1/2020/345 Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage Mnenje
18.05.2020 Uporaba podatkov iz zakonske zbirke podatkov za namen vabljenja pacientov na sodelovanje pri zdravljenju oziroma raziskavi 07120-1/2020/358 Pravne podlage, Statistika in raziskovanje , Zdravstveni osebni podatki Mnenje
13.05.2020 Merjenje telesne temperature pri vstopu v banko 07121-1/2020/835 Bančništvo, Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
06.05.2020 Podpisovanje posebne izjave glede zdravja s strani delavcev 07120-1/2020/337 Delovna razmerja, Pravne podlage, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.05.2020 Evidenca dejavnosti obdelave 07121-1/2020/778 Evidence dejavnosti obdelave Mnenje
29.04.2020 Pridobivanje fotografij voznika za namene prekrškovnega postopka 07121-1/2020/763 Fotografije kot OP, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki , Uradni postopki Mnenje
28.04.2020 Pošiljanje čestitk in daril zaposlenim 07121-1/2020/743 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
28.04.2020 Posredovanje telefonskih številk dijakov oz. ucencev zdravstvenemu domu 07120-1/2020/324 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
28.04.2020 Posredovanje telefonskih številk staršev izvajalcu sistematskih pregledov ucencev 07120-1/2020/325 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
28.04.2020 Posredovanje začasne odredbe o prepovedi prehoda državne meje organom 07121-1/2020/736 Policijski postopki, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Sodni postopki Mnenje
28.04.2020 Pridobivanje podatkov od GURS in zemljiške knjige s strani projektantov 07121-1/2020/742 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki , Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
28.04.2020 Snemanje zasebne površine 07121-1/2020/746 Video in avdio nadzor Mnenje
28.04.2020 Videonadzor soseda 07121-1/2020/738 Video in avdio nadzor Mnenje
27.04.2020 Namestitev kamere 07121-1/2020/741 Video in avdio nadzor Mnenje
24.04.2020 Objava OP kandidatov na lokalnih volitvah 07121-1/2020/733 Občine, Pravica do pozabe, Pravne podlage, Rok hrambe OP Mnenje
24.04.2020 Podpisi in pooblastilo upravnika za vodenje sanacije 07121-1/2020/732 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
24.04.2020 Pridobivanje osebnih podatkov druge osebe za namen sodnega postopka 07121-1/2020/726 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Sodni postopki Mnenje
24.04.2020 Službeni elektronski naslovi javnih uslužbencev 07121-1/2020/731 Delovna razmerja, Elektronska pošta, Občine, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
24.04.2020 Zavarovanje OP 07121-1/2020/749 Društva, Evidence dejavnosti obdelave , Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«), Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje