Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.


 

Datum: 22.06.2006
Naslov: IP naslov
Številka: 092-4/2006/359
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

prejeli smo vaš dopis z dne 13.06.2006, v katerem nas sprašujete (smiselno povzeto),

 

ali je IP naslov varovani osebni podatek.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. in 18. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje.

 

Osebni podatek je v skladu z 1. tč. 6. člena ZVOP-1 katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

 

Posameznik je v skladu z 2. tč. 6. člena ZVOP-1 določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

 

ZVOP-1 v 1. odst. 10. člena določa, da se lahko osebni podatki v zasebnem sektorju obdelujejo le, če tako določa zakon, ali je posameznik v to privolil. V 2. odst. tega člena pa zakon vendarle dopušča obdelavo osebnih podatkov posameznika, v primeru, če so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo, ali so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj, za sklenitev ali izpolnjevanje pogodbe.

 

1. odst. 9. člena določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

IP številka (kratica za Internet Protocol) je identifikacijska številka računalnika, priključenega v medmrežje. IP številka je torej unikatna številka, s katero se vsak računalnik izkazuje v internet mreži kot naslov. V primerjavi z mobilno telefonijo je torej IP naslov to, kar pomeni telefonska številka za posameznika. Posameznika se da torej vsaj določljivo identificirati.

 

V skladu z navedenim je torej IP naslov podatek, ki se nanaša na posameznika in tega sorazmerno enostavno določi. IP naslov je torej osebni podatek, ki se ga na podlagi 10. člena obdeluje zgolj, če obstaja zakonska podlaga ali osebna privolitev posameznika; v javnem sektorju pa zgolj, če obstaja za takšno ravnanje zakonska podlaga. Če takšne pravne podlage ni (z izjemo pogodbenega odnosa), je IP naslov varovani osebni podatek, katerega obdelava je prepovedana.

 

Pooblaščenec posebej opozarja, da so IP naslovi načeloma lastnina tistega, ki kupi (najame …) dostop do svetovnega spleta. To pa pomeni, da zgolj uporabniki takšnega naslova (npr. delavci v službi) ne morejo pričakovati, da lastnik IP naslova tega ne bo poznal. V ta okvir pa ne sodi, da bi lahko npr. delodajalec vpogledal tudi v uporabo interneta preko tega naslova, saj ima delavec pravico do zasebnosti tudi na delovnem mestu. Pooblaščenec se do tega vprašanja ni opredeljeval zato, ker ni v pristojen za opredeljevanje pravice do zasebnosti v njenem celotnem obsegu, pač pa le za njen del – varstvo osebnih podatkov.

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.

pooblaščenka