Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680, temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo.  Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov.  


 

Datum: 07.11.2014
Naslov: Definicija osebnih podatkov
Številka: 0712-1/2014/3443
Vsebina: Definicija OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je ­­­­­­­4.11.2014 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem nam odstopate vprašanje, ki ste ga prejeli s strani gospe … z elektronskega naslova . Vprašanje pa se glasi: ''ali pod zavarovane osebne podatke spadajo ime in priimek, naslov in pošta?. Menite, da to ni to, kajti to se najde v vsakem telefonskem imeniku.''

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Pooblaščenec pojasnjuje, da posameznikovo ime in priimek ter naslov nedvomno veljajo za (varovane) osebne podatke, kadar se s temi osebnimi podatki da določiti posameznika ali je ta na podlagi imena, priimka in naslova vsaj določljiv.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

ZVOP-1 je sistemski zakon, ki ureja pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

 

Osebni podatek po določbah ZVOP-1 pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.), pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.


Obdelava osebnih podatkov je definirana kot kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, sporočanje in podobno.


Posameznikovo ime in priimek nedvomno veljata za osebne podatke, kadar se s tema dvema osebnima podatkoma da določiti posameznika ali je ta na podlagi imena in priimka vsaj določljiv. Vendar pri tem Pooblaščenec opozarja, da zgolj ime in priimek nista nujno varovana osebna podatka, če se z njima ne da določiti posameznika. Primer: navajanje zgolj najpogostejšega imena in priimka v Sloveniji – Janez Novak – posameznika brez kakršnihkoli drugih podatkov ne določi. Ko pa tema podatkoma dodamo še kakšno identifikacijo značilnost posameznika (npr. naslov, zaposlitev …), posameznik postane določljiv, vsi podatki v navedeni povezavi pa varovani osebni podatki v skladu z ZVOP-1.

 

Pri tem pa Pooblaščenec še opozarja, da dejstvo, da so določeni osebni podatki že bili javno objavljeni, ne pomeni, da je njihova nadaljnja obdelava sama po sebi zakonita. Namreč Upravno sodišče RS je v sodbi I U 1047/2010 z dne 22.6.2011 zavzelo stališče, da je za obdelavo osebnih podatkov vedno treba imeti pravno podlago in je pri tem brezpredmetno, v kolikor so bili osebni podatki že objavljeni v drugih javno dostopnih virih, saj ZVOP-1 glede tega ne določa nobene izjeme.  

 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka