Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680, temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo.  Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov.  


 

Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
28.12.2017 Obdelava osebnih podatkov kršiteljev 0712-1/2017/2562 Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk, Razno Mnenje
28.12.2017 Skrbniško poročilo 0712-1/2017/2575 Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
28.12.2017 Zbiranje podatkov na CSD 0712-1/2017/2574 Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
21.12.2017 Pridobivanje dokumentacije od delavcih s strani koordinatorja varnosti in zdravja pri delu 0712-1/2017/2511 Pogodbena obdelava OP, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
20.12.2017 Omara za shranjevanje zdravstvenih datotek 0712-1/2017/2507 Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki, Občutljivi OP Mnenje
20.12.2017 Posredovanje osebnih podatkov umrlih oseb 0712-1/2017/2505 Vpogled v OP umrlih, Upravne enote Mnenje
19.12.2017 Anonimizacija, psevodnimizacija in uporaba osebnih podatkov v znanstvene in raziskovalne namene 0712-1/2017/2497 Definicija OP, Statistika in raziskovanje Mnenje
14.12.2017 Poslovni kontakti, objava fotografij in evidentiranje obdelave 0712-1/2017/2468 Mediji, fotografije kot OP, Svetovni splet, Elektronska pošta, Register zbirk osebnih podatkov Mnenje
13.12.2017 Določanje pogojev za povrnitev elektronskih sporočil iz varnostnih kopij 0712-1/2017/2461 Zavarovanje osebnih podatkov, Elektronska pošta, Telekomunikacije in pošta Mnenje
12.12.2017 Mnenje glede definicije osebnih podatkov 0712-1/2017/2425 Definicija OP, Delovna razmerja, Upravljanje gospodarskih družb, Posredovanje OP med upravljavci, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
12.12.2017 Mnenje glede pogodbe kabelskega operaterja 0712-1/2017/2426 Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta Mnenje
12.12.2017 Objava OP živečih fizikov na Wikipediji 0712-1/2017/2431 Mediji, fotografije kot OP, Svetovni splet Mnenje
12.12.2017 Obveščanje delodajalca o kraju, s katerega delec prihaja 0712-1/2017/2444 Delovna razmerja Mnenje
12.12.2017 Registrska številka kot OP in ravnanje inšpektorja 0712-1/2017/2427 Inšpekcijski postopki, Mediji, fotografije kot OP, Uradni postopki, Upravni postopki Mnenje
12.12.2017 Snemanje urednega dejanja v prekrškovnem postopku 0712-1/2017/2428 Inšpekcijski postopki, Snemanje sej in javnih dogodkov, Uradni postopki, Upravni postopki Mnenje
07.12.2017 Pridobivanje OP otrok s strani CSD v postopkih glede varstvenega dodatka 0712-1/2017/2398 Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
07.12.2017 Pridobivanje osebnih podatkov s strani stanovanjskega sklada 0712-1/2017/2397 Občine, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Uradni postopki, Upravni postopki Mnenje
07.12.2017 Rezervni sklad in osebni podatki etažnih lastnikov 0712-1/2017/2395 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
07.12.2017 Snemanje na voliščih in prenos preko spleta 0712-1/2017/2396 Svetovni splet, Snemanje sej in javnih dogodkov, Razno Mnenje
07.12.2017 Zagotavljanje sledljivosti in pravica do pozabe 0712-1/2017/2393 Zavarovanje osebnih podatkov, Rok hrambe OP Mnenje