Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680, temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo.  Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov.  


 

Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
29.01.2018 Obdelava osebnih podatkov v socialnovarstvenem zavodu 0712-1/2018/148 Mediji, fotografije kot OP, Občutljivi OP, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
26.01.2018 Posredovanje osebnih podatkov zbornici iz razloga priprave predloga programa strokovnih nadzorov 0712-1/2018/137 Upravni postopki, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
25.01.2018 Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvodov delavcev 0712-1/2018/129 Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
25.01.2018 Posredovanje osebnih podatkov sindikatu 0712-1/2018/124 Sindikati, Delovna razmerja Mnenje
24.01.2018 Posredovanje izpisov osebnih podatkov na področju zasebnega varovanja 0712-1/2018/117 Vpogled v lastne OP, Video in avdio nadzor Mnenje
23.01.2018 Mnenje glede kadrovske agencije in statusa upravljavca podatkov 0712-3/2018/20 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Razno Mnenje
23.01.2018 Uporaba tolmača na delovnem mestu 0712-1/2018/102 Delovna razmerja, Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
23.01.2018 Varstvo osebnih podatkov v zbirkah po ZKUASP 0712-1/2017/2546 Pridobivanje OP iz zbirk, Razno Mnenje
19.01.2018 Dolžnosti vodenja evidence dejavnosti obdelave podatkov po GDPR 0712-3/2018/18 Register zbirk osebnih podatkov, Razno Mnenje
19.01.2018 Dostop do izjave pokojne mame pri društvu upokojencev 0712-1/2018/90 Vpogled v OP umrlih, Uradni postopki Mnenje
18.01.2018 Osebni podatki za evidenco športnikov 0712-1/2017/2617 Društva, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
16.01.2018 katalogi in neposredno trženje 0712-3/2018/14 Neposredno trženje, nagradne igre, Razno Mnenje
16.01.2018 Mnenje glede na spletu objavljenih podatkov o imenih in priimkih naročnikov določene strokovne publikacije 0712-3/2018/5 Razno, Statistika in raziskovanje Mnenje
16.01.2018 Mnenje glede obveznosti imenovanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov po GDPR 0712-3/2018/12 Razno Mnenje
11.01.2018 Zbiranje osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev 0712-1/2017/2612 Delovna razmerja Mnenje
10.01.2018 Objava zvočnih posnetkov sej občinskega sveta 0712-1/2017/2611 Občine, Svetovni splet Mnenje
10.01.2018 Obveznosti po GDPR, pogodbena obdelava, register zbirk 0712-3/2017/84 Pogodbena obdelava OP, Register zbirk osebnih podatkov, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
10.01.2018 Osebni podatki umrlih 0712-1/2017/2609 Vpogled v OP umrlih, Statistika in raziskovanje Mnenje
10.01.2018 Uporaba elektronskih naslovov za komuniciranje z zaposlenimi 0712-1/2018/31 Elektronska pošta, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
28.12.2017 Določljivost posameznikov in osebnih podatko 0712-1/2017/2561 Definicija OP, Telekomunikacije in pošta Mnenje