Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680, temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo.  Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov.  


 

Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
20.10.2015 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2015/2645 Snemanje sej in javnih dogodkov, Občine Mnenje
27.03.2015 Ali je snemanje svojega govora kršitev? 0712-1/2015/911 Snemanje sej in javnih dogodkov, Moderne tehnologije, Vpogled v lastne OP Mnenje
06.01.2017 Snemanje sestanka s starši in CSD 0712-1/2017/19 Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
09.03.2015 Snemanje sej občinskega sveta in predvajanje na spletu in lokalni TV 0712-1/2015/671 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
28.07.2015 Snemanje tolmačev na prireditvi in osebna privolitev 0712-1/2015/1937 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
17.11.2015 Snemanje sej sveta javnega zavoda 0712-1/2015/2904 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
17.05.2016 Snemanje skupščine delničarjev 0712-1/2016/1075 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
27.10.2016 Zvočno snemanje sej 0712-1/2016/2184 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
26.10.2018 Zvočno snemanje sestankov v zasebnem sektorju 0712-3/2018/2133 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
14.03.2018 Dostopa do posnetka seje občinskega sveta 0712-1/2018/596 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zavarovanje osebnih podatkov, Rok hrambe OP, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
14.03.2018 Objava in hramba posnetkov sej krajevne skupnosti 0712-1/2018/610 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zavarovanje osebnih podatkov, Rok hrambe OP, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
16.04.2008 Snemanje sej občinskega sveta 0712-362/2008/2 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
17.11.2014 snemanje sej občinskega sveta in objava posnetkov 0712-1/2014/3587 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
18.09.2018 Pametna mesta in obdelava osebnih podatkov 0712-3/2018/1623 Občine, Moderne tehnologije Mnenje
20.07.2016 Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse občini 0712-1/2016/1538 Občine, Inšpekcijski postopki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
31.05.2017 Podatki o subvenciji najemnine 0712-1/2017/1127 Občine, Upravni postopki, Postopki na centrih za socialno delo Mnenje
05.10.2017 Vpogled redarja v evidenco registracij 0712-1/2017/1903 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
05.03.2014 Ali sme občina posredovati osebne podatke starejših občanov društvu 0712-1/2014/981 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
25.05.2015 Posredovanje osebnih podatkov vrtcu 0712-1/2015/1460 Občine, Vrtec Mnenje
11.02.2016 Osebni podatki otrok in staršev z vrtca občini 0712-1/2016/342 Občine, Vrtec Mnenje