Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
12.02.2019 Fotografiranje svetnikov na seji in objava na FB 0712-1/2019/293 Občine, Fotografije kot OP Mnenje
20.06.2019 Javna objava imen otrok 0712-1/2019/1506 Občine, Mediji Mnenje
04.12.2019 Skupni DPO za več občin 0712-1/2019/2693 Občine, Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
27.08.2019 Sporazum skupnih upravljavcev 0712-1/2019/1949 Občine, Skupni upravljavci Mnenje
06.11.2019 Odpadel namen za zbiranje OP 0712-1/2019/2515 Občine, Pravica do pozabe, Pravne podlage, Rok hrambe OP, Uradni postopki Mnenje
06.08.2019 Občina, vrtec 0712-1/2019/1831 Občine, Pravne podlage, Vrtec Mnenje
14.08.2019 Videonadzor javne poti 0712-1/2019/1898 Občine, Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
10.01.2020 Zvočni posnetek javne seje občinskega sveta kot IJZ 0712-1/2019/2949 Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
20.11.2019 Pridobivanje OP za decembrsko obdaritev 0712-1/2019/2654 Občine, Pravne podlage Mnenje
12.08.2019 Posredovanje OP javnemu podjetju s strani občine 0712-1/2019/1871 Občine, Pravne podlage Mnenje
28.11.2019 OP in uporaba dokumentov, pridobljenih po ZDIJZ 0712-1/2019/2730 Občine, Pravne podlage Mnenje
04.04.2019 Pravilnik o varnosti 0712-1/2019/759 Občine, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
08.11.2019 Videonadzor 0712-1/2019/2537 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje
23.01.2019 Videonadzor javnega športnega igrišča 0712-1/2019/17 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje
25.04.2019 Snemanje javnih cest 0712-1/2019/964 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje
07.01.2020 Snemanje prekrškovnega postopka s strani redarja 0712-1/2019/2985 Občine, Uradni postopki , Video in avdio nadzor Mnenje
12.12.2018 Uporaba telesnih kamer 0712-3/2018/2551 Občine, Uradni postopki Mnenje
12.12.2018 Dostop mestnega redarja do podatkov o prekrških 0712-3/2018/2549 Občine, Uradni postopki Mnenje
08.01.2019 Objava korespodence z županom 0712-3/2018/2758 Občine, Svetovni splet Mnenje
06.02.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/209 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje