Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
22.02.2019 Vpogled v bančni račun rezervnega sklada in različni vhodi v stavbo 0712-1/2019/400 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
06.12.2019 Vpogled v bančne podatke umrlega 0712-1/2019/2814 Bančništvo, Vpogled v OP umrlih Mnenje
28.04.2020 Vpogled v anonimno prijavo 07120-1/2020/323 Postopki na centrih za socialno delo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Upravni postopki Mnenje
07.01.2019 Vpogled odvetnika v OP na UE 0712-3/2018/2708 Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
21.12.2018 Vpogled delodajalca v datoteke in elektronsko pošto zaposlenega 0712-3/2018/2637 Delovna razmerja Mnenje
10.12.2018 Vpis zbirk osebnih podatkov v register 0712-3/2018/2387 Razno, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
27.12.2019 Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev 0712-1/2019/2972 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki , Uradni postopki Mnenje
31.12.2018 Vozovnica za vlak, privolitev 0712-3/2018/2685 Razno Mnenje
04.11.2019 Vodenje zasebnega registra redkih genetskih bolezni 0712-1/2019/2371 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Posebne vrste, Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov Mnenje
28.10.2019 Vodenje transakcijskega računa bivšega delavca 0712-1/2019/2438 Delovna razmerja Mnenje
28.08.2019 Vodenje in izbris evidenc 0712-1/2019/1971 Policijski postopki, Pravica do pozabe, Rok hrambe OP, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
05.06.2020 Vodenje evidenc skladno z ZTP 07120-1/2020/399 Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
12.12.2019 Vložitev zahteve za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri obdelovalcu 0712-1/2019/2865 Pogodbena obdelava podatkov, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
07.10.2019 Vložitev zahteve posameznika na obrazcu 0712-1/2019/2166 Pravica do pozabe Mnenje
07.07.2020 Vloga za dodelitev denarne pomoči 07120-1/2020/440 Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki Mnenje
17.04.2019 Vloga upravljavca in obdelovalca 0712-1/2019/895 Video in avdio nadzor Mnenje
28.11.2019 Videonadzor, šola 0712-1/2019/2715 Fotografije kot OP, Pravne podlage, Video in avdio nadzor, Šolstvo Mnenje
02.12.2019 Videonadzor, poslovna stavba 0712-1/2019/2746 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor Mnenje
12.02.2019 Videonadzor znotraj industrijske cone 0712-1/2019/261 Video in avdio nadzor Mnenje
23.06.2020 Videonadzor zbiralnice komunalnih odpadkov 07120-1/2020/426 Občine, Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje