Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
15.01.2019 Zaračunavanje CD-jev pacientom 0712-1/2019/56 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
24.01.2020 Zaprosilo srbske odvetniške pisarne za pridobitev OP umrle osebe in staršev 0712-1/2019/3026 Pravne podlage, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote, Vpogled v OP umrlih, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
09.03.2020 Zapornice na parkirišču večstanovanjske stavbe 07121-1/2020/310 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
15.05.2020 Zapisovalnik podatkov o dogodku 07121-1/2020/863 Definicija OP, Policijski postopki, Pravne podlage Mnenje
12.07.2019 Zapisniki sej sveta zavoda 0712-1/2019/1661 Šolstvo Mnenje
03.05.2019 Zapisnik zbora lastnikov na oglasni deski 0712-1/2019/1014 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
18.03.2019 Zapisnik zbora lastnikov 0712-1/2019/624 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
15.05.2020 Zapisnik sveta staršev 07121-1/2020/862 Pravne podlage, Razno, Svetovni splet Mnenje
23.06.2020 Zamenjava osebnih podatkov v sklepu sodišča 07121-1/2020/1114 Sodni postopki Mnenje
01.06.2020 Žaljiv zapis na forumu spletne učilnice 07121-1/2020/963 Razno, Svetovni splet, Šolstvo Mnenje
17.05.2019 Zakonodajni predlog o polnoletnih dijakih 0712-1/2019/1182 Šolstvo Mnenje
27.06.2019 Zakonitost zbiranja datuma rojstva pri paketih za mlade 0712-1/2019/1548 Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta, Zakoniti interesi Mnenje
18.09.2019 Zakonitost razkrivanja podatkov o starših v imeniku rešitve eAsistent za starše 0712-1/2019/2093 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
09.01.2019 Zahtevek operaterja za davčno številko fizične osebe 0712-3/2018/2638 Telekomunikacije in pošta Mnenje
03.01.2019 Zahteve po podrobnih OP pri prijavi v hotel 0712-3/2018/2577 Razno Mnenje
23.04.2020 Zahteva zavarovalnice za posredovanje zdravstvenega kartona 07121-1/2020/693 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Zavarovalništvo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
03.03.2020 Zahteva za seznanitev z zapisnikom CSD-ja 07120-1/2020/140 Postopki na centrih za socialno delo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
04.02.2020 Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki 07121-1/2020/140 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
21.05.2020 Zahteva za posredovanje zdravstvenih podatkov delodajalcu 07121-1/2020/901 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
29.05.2019 Zahteva za objavo zapisnikov sej sveta staršev 0712-1/2019/1326 Šolstvo, Svetovni splet Mnenje