Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
08.01.2019 Zbiranje davčne številke 0712-3/2018/2747 Vrtec Mnenje
05.03.2019 Zavračanje poštnih pošiljk umrlega 0712-1/2019/473 Telekomunikacije in pošta, Vpogled v OP umrlih Mnenje
12.02.2020 Zavarovanje pri naročanju na preglede 0712-1/2019/3038 Posebne vrste, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
31.12.2018 Zavarovanje podatkov v kuverti 0712-3/2018/2667 Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
18.03.2019 Zavarovanje OP pri pošiljanju preko elektronske pošte in obveščanje novozaposlenega 0712-1/2019/632 Delovna razmerja, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
24.04.2020 Zavarovanje OP 07121-1/2020/749 Društva, Evidence dejavnosti obdelave , Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«), Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
04.11.2019 Zavarovanje OP 0712-1/2019/2419 Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage, Vrtec, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
07.01.2019 Zavarovalni zastopnik kot obdelovalec 0712-3/2018/2725 Zavarovalništvo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pogodbena obdelava podatkov Mnenje
11.03.2019 Zaseg mobilnega telefona v šoli 0712-1/2019/555 Šolstvo, Telekomunikacije in pošta Mnenje
10.03.2020 Zasebno snemanje sej občinskega sveta 07121-1/2020/316 Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
17.05.2019 Zasebno snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/1195 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
28.05.2019 Zasebno snemanje 0712-1/2019/1325 Delovna razmerja, Fotografije kot OP Mnenje
12.02.2019 Zasebna mednarodna šola, obdelava OP 0712-3/2018/2821 Šolstvo Mnenje
05.12.2018 Zaračunavanje stroškov kopij zdravstvene dokumentacije pacientom 0712-3/2018/2473 Zdravstveni osebni podatki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
25.04.2019 Zaračunavanje stroškov kopij zdravstvene dokumentacije 0712-1/2019/975 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
15.01.2019 Zaračunavanje CD-jev pacientom 0712-1/2019/56 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
24.01.2020 Zaprosilo srbske odvetniške pisarne za pridobitev OP umrle osebe in staršev 0712-1/2019/3026 Pravne podlage, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote, Vpogled v OP umrlih, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
09.03.2020 Zapornice na parkirišču večstanovanjske stavbe 07121-1/2020/310 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
12.07.2019 Zapisniki sej sveta zavoda 0712-1/2019/1661 Šolstvo Mnenje
03.05.2019 Zapisnik zbora lastnikov na oglasni deski 0712-1/2019/1014 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje