Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
12.06.2020 Vpogled v OP v vrtcu 07121-1/2020/1065 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Vrtec Mnenje
16.06.2020 Videonadzor zasebnega zemljišča 07121-1/2020/1072 Video in avdio nadzor Mnenje
17.06.2020 Vpogled v zdravstveno dokumentacijo očeta po njegovi smrti 07121-1/2020/1081 Vpogled v OP umrlih, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
17.06.2020 Ime učenca v izposojenem učbeniku 07120-1/2020/415 Pravica do pozabe, Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
19.06.2020 Hramba kopij osebnih dokumentov zaradi koriščenja bonov 07121-1/2020/1102 Pravne podlage, Rok hrambe OP Mnenje
22.06.2020 Pridobivanje zdravstvenih podatkov o COVID-19 za znanstveno-raziskovalne namene 07120-1/2020/419 Informiranje posameznika, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Posebne vrste, Pravne podlage, Statistika in raziskovanje , Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.06.2020 Posredovanje podatkov po telefonu 07120-1/2020/420 Posredovanje OP med upravljavci, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
18.06.2020 Občinsko redarstvo in snemanje telefonskih klicev 07120-1/2020/416 Občine, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje
17.06.2020 Kopiranje osebnih dokumentov zaradi koriščenja bonov 07121-1/2020/1078 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
19.06.2020 Postopek preverjanja kandidatov za delovno mesto 07121-1/2020/1096 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zakoniti interesi Mnenje
19.06.2020 Uporaba kamer za zaznavanje telesne temperature 07121-1/2020/1097 Delovna razmerja, Moderne tehnologije, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
08.04.2020 Izvajanje odloka glede nakupovanja starejših in ranljivih skupin 07121-1/2020/542 Pravne podlage Mnenje
08.04.2020 Dopustnost zahteve delodajalca glede merjenja telesne temperature 07121-1/2020/534 Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
02.04.2020 Izvajanje odloka glede nakupovanja starejših in ranljivih skupin 07121-1/2020/490 Posebne vrste, Pravne podlage Mnenje
23.06.2020 Zamenjava osebnih podatkov v sklepu sodišča 07121-1/2020/1114 Sodni postopki Mnenje
23.06.2020 Pridobivanje podatkov članov društva za namene SMS obveščanja 07121-1/2020/1122 Društva, Pravica do ugovora, Pravne podlage Mnenje
26.06.2020 Roki hrambe zdravstvene dokumentacije 07121-1/2020/1138 Rok hrambe OP, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
26.06.2020 Vrtec in posredovanje osebnih podatkov odvetniku 07120-1/2020/430 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Vrtec, Šolstvo Mnenje
26.06.2020 Šola in posredovanje osebnih podatkov odvetniku 07120-1/2020/431 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo, Vrtec Mnenje
24.06.2020 Videonadzor s strani lovskega inšpektorja 07120-1/2020/432 Inšpekcijski postopki, Pravne podlage, Uradni postopki , Video in avdio nadzor Mnenje