Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
27.05.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/1308 Občine, Rok hrambe OP, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
06.03.2019 Digitalizacija dokumentarnega gradiva 0712-1/2019/484 Občine, Razno Mnenje
19.08.2019 Posredovanje OP s strani upravljavca pokopališča 0712-1/2019/1909 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki Mnenje
05.12.2018 Posredovanje osebnih podatkov iz CPR javnemu podjetju 0712-3/2018/1978 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
17.12.2018 Pridobivanje OP s strani komunalnih podjetji 0712-3/2018/2591 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
24.04.2019 Pridobivanje podatkov o ogroženih posameznikih 0712-1/2019/957 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
15.07.2019 Posredovanje podatkov za komunalne storitve 0712-1/2019/1669 Občine, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
14.08.2019 Občina, šola 0712-1/2019/1901 Občine, Posebne vrste, Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo Mnenje
06.03.2019 Fotografiranje v postopku občinskega redarstva 0712-1/2019/508 Občine Mnenje
06.03.2019 Seznam neplačnikov in dokumentacija kandidatov 0712-1/2019/500 Občine Mnenje
12.02.2019 OP članov komisij in odborov občinskega sveta 0712-1/2019/271 Občine Mnenje
09.03.2020 Posredovanje OP udeležencev programa 07120-1/2020/163 Občine Mnenje
31.12.2018 Skupna občinska uprava 0712-3/2018/2659 Občine Mnenje
18.04.2019 Pridobitev osebnih podatkov upravičencev programov humanitarnih društev 0712-1/2019/916 Občine Mnenje
24.04.2019 Odgovorna oseba za dostop do PISO 0712-1/2019/956 Občine Mnenje
21.03.2019 Poslovna komunikacija B2B 0712-1/2019/657 Neposredno trženje, nagradne igre, Delovna razmerja, Elektronska pošta Mnenje
20.09.2019 Nagradna igra in posredovanje podatkov iz Hrvaške in Črne gore v Slovenijo 0712-1/2019/2135 Neposredno trženje, nagradne igre, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije Mnenje
05.02.2020 Ugovor neposrednemu trženju 07121-1/2020/151 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do ugovora Mnenje
24.05.2019 Neposredno trženje, ugovor 0712-1/2019/1278 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do ugovora Mnenje
20.06.2019 Soglasje za neposredno trženje 0712-1/2019/1487 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do ugovora Mnenje