Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
14.01.2020 OP v postopku imenovanja direktorja javnega zavoda 07120-1/2020/11 Občine, Pravne podlage Mnenje
04.04.2019 Pravilnik o varnosti 0712-1/2019/759 Občine, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
08.11.2019 Videonadzor 0712-1/2019/2537 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje
23.01.2019 Videonadzor javnega športnega igrišča 0712-1/2019/17 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje
25.04.2019 Snemanje javnih cest 0712-1/2019/964 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje
07.01.2020 Snemanje prekrškovnega postopka s strani redarja 0712-1/2019/2985 Občine, Uradni postopki , Video in avdio nadzor Mnenje
12.12.2018 Uporaba telesnih kamer 0712-3/2018/2551 Občine, Uradni postopki Mnenje
12.12.2018 Dostop mestnega redarja do podatkov o prekrških 0712-3/2018/2549 Občine, Uradni postopki Mnenje
26.02.2020 Potrdila in izpiski iz matičnega registra po umrli osebi 07120-1/2020/115 Občine, Upravne enote, Vpogled v OP umrlih Mnenje
08.01.2019 Objava korespodence z županom 0712-3/2018/2758 Občine, Svetovni splet Mnenje
06.02.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/209 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
14.02.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/310 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
04.06.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/1375 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
27.05.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/1308 Občine, Rok hrambe OP, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
06.03.2019 Digitalizacija dokumentarnega gradiva 0712-1/2019/484 Občine, Razno Mnenje
19.08.2019 Posredovanje OP s strani upravljavca pokopališča 0712-1/2019/1909 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki Mnenje
05.12.2018 Posredovanje osebnih podatkov iz CPR javnemu podjetju 0712-3/2018/1978 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
17.12.2018 Pridobivanje OP s strani komunalnih podjetji 0712-3/2018/2591 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
24.04.2019 Pridobivanje podatkov o ogroženih posameznikih 0712-1/2019/957 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
15.07.2019 Posredovanje podatkov za komunalne storitve 0712-1/2019/1669 Občine, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje