Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
05.06.2019 Posredovanje življenjepisov kandidatov za ravnatelja organom vrtca in ustanovitelju 0712-1/2019/1403 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Vrtec Mnenje
03.06.2019 Avtomatizirana evidenca obrokov, dostop do OP 0712-1/2019/1371 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
29.05.2019 Posredovanje fotografij otrok staršem 0712-1/2019/1336 Fotografije kot OP, Vrtec Mnenje
29.05.2019 Zahteva za objavo zapisnikov sej sveta staršev 0712-1/2019/1326 Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
27.05.2019 Javnost magnetogramov sej senata fakultete 0712-1/2019/1305 Pridobivanje OP iz zbirk, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
27.05.2019 Obdelava OP srednješolcev v anonimnih anketnih vprašalnikih 0712-1/2019/688 Šolstvo Mnenje
27.05.2019 Posredovanje e-sporočila brez soglasja člana sveta staršev 0712-1/2019/803 Vrtec Mnenje
24.05.2019 Dostop učitelja do OP dijaka 0712-1/2019/1287 Šolstvo Mnenje
17.05.2019 Nepristojnost, osebna mapa otroka, arhivsko gradivo 0712-1/2019/1179 Rok hrambe OP, Šolstvo Mnenje
17.05.2019 Zakonodajni predlog o polnoletnih dijakih 0712-1/2019/1182 Šolstvo Mnenje
15.05.2019 OP in objava zapisnikov sej sveta staršev 0712-1/2019/1157 Šolstvo Mnenje
13.05.2019 Posredovanje fotografij staršem s strani vrtca 0712-1/2019/1132 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Vrtec Mnenje
13.05.2019 Šolski zdravstveni pregled 0712-1/2019/1118 Posredovanje OP med upravljavci, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
26.04.2019 Objava OP študenta 0712-1/2019/992 Šolstvo Mnenje
24.04.2019 Korespodanca med člani sveta šole 0712-1/2019/958 Šolstvo Mnenje
18.04.2019 Posredovanje seznama študentov pooblaščenim zdravnikom 0712-1/2019/913 Zdravstveni osebni podatki, Šolstvo Mnenje
17.04.2019 Obdelava osebnih podatkov zaposlenih 0712-1/2019/881 Delovna razmerja, Šolstvo Mnenje
18.03.2019 Dostop do zapisnika roditeljskega sestanka 0712-1/2019/620 Šolstvo Mnenje
18.03.2019 Rezultati tekmovanja dijakov na spletu 0712-1/2019/623 Svetovni splet, Šolstvo, Razno Mnenje
13.03.2019 Varstvo OP v šolah 0712-1/2019/343 Šolstvo Mnenje