Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
29.08.2019 Seznam otrok v vrtcu 0712-1/2019/1963 Vrtec Mnenje
23.08.2019 Objava zapisnikov sej sveta staršev 0712-1/2019/1935 Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
14.08.2019 Občina, šola 0712-1/2019/1901 Občine, Posebne vrste, Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo Mnenje
12.08.2019 Uporaba javno objavljenega e-naslova za pošiljanje neželenega e-sporočila 0712-1/2019/1804 Delovna razmerja, Elektronska pošta, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
09.08.2019 E-privolitev v šolah 0712-1/2019/1864 Privolitev, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
09.08.2019 Lista prisotnosti članov sveta staršev 0712-1/2019/1860 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
06.08.2019 Občina, vrtec 0712-1/2019/1831 Občine, Pravne podlage, Vrtec Mnenje
05.08.2019 Snemanje pedagoškega procesa 0712-1/2019/1823 Delovna razmerja, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
30.07.2019 Zbirke Športno vzgojni karton in SLOfit 0712-1/2019/1764 Pogodbena obdelava podatkov, Pridobivanje OP iz zbirk, Profiliranje in avtomatizirano odločanje, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
19.07.2019 Soglasje za obdelavo osebnih podatkov učencev za izvedbo interesnih dejavnosti 0712-1/2019/1660 Privolitev, Šolstvo Mnenje
18.07.2019 Podatki za učbeniški sklad 0712-1/2019/1703 Posebne vrste, Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
12.07.2019 Zapisniki sej sveta zavoda 0712-1/2019/1661 Šolstvo Mnenje
09.07.2019 Seznanitev razreda z oceno učenca 0712-1/2019/1638 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
05.07.2019 Javnost posnetkov sej zavoda 0712-1/2019/1615 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
04.07.2019 Objava imen učencev v reviji 0712-1/2019/1543 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
24.06.2019 Umik zaključnega dela 0712-1/2019/1534 Pravica do pozabe, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
17.06.2019 Anketa med študenti 0712-1/2019/1465 Elektronska pošta, Posebne vrste, Šolstvo, Statistika in raziskovanje Mnenje
14.06.2019 Posredovanje seznama učencev 0712-1/2019/1462 Mediji, Šolstvo Mnenje
13.06.2019 Nasprotje interesov 0712-1/2019/1453 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«), Šolstvo Mnenje
05.06.2019 Dostop sindikalnega zaupnika do magnetogramov sestankov učiteljskega zbora 0712-1/2019/1405 Delovna razmerja, Sindikati, Šolstvo Mnenje