Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
13.06.2019 Nasprotje interesov 0712-1/2019/1453 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«), Šolstvo Mnenje
14.02.2020 Spremembe pri elektronskem vpogledu v izpitno dokumentacijo splošne mature 07120-1/2020/83 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
04.11.2019 Zavarovanje OP 0712-1/2019/2419 Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage, Vrtec, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
14.01.2020 Pogodba o obdelavi, učna pogodba 07121-2020/31 Pogodbena obdelava podatkov, Šolstvo Mnenje
30.07.2019 Zbirke Športno vzgojni karton in SLOfit 0712-1/2019/1764 Pogodbena obdelava podatkov, Pridobivanje OP iz zbirk, Profiliranje in avtomatizirano odločanje, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
15.10.2019 Sprememba osebnega imena 0712-1/2019/2207 Pravica do popravka, Pravica do pozabe, Šolstvo Mnenje
24.06.2019 Umik zaključnega dela 0712-1/2019/1534 Pravica do pozabe, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
20.12.2019 Posredovanje korespondence med javnimi uslužbenci posamezniku 0712-1/2019/2933 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo Mnenje
13.05.2019 Posredovanje fotografij staršem s strani vrtca 0712-1/2019/1132 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Vrtec Mnenje
28.11.2019 Dostop do zvočnega zapisa seje Sveta zavoda 0712-1/2019/2712 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
20.03.2020 Mnenje glede privolitev za dostop do digitalnih učilnic 7121-1/2020/369 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Privolitev, Šolstvo Mnenje
20.11.2019 Obdelava OP v svetu staršev 0712-1/2019/2661 Pravne podlage, Privolitev, Vrtec Mnenje
15.10.2019 Obdelava OP staršev in otrok 0712-1/2019/2331 Pravne podlage, Privolitev, Vrtec Mnenje
23.12.2019 varnost osebnih podatkov pri uporabi elektronskega naslova iz javne domene, eAsistent 0712-1/2019/2818 Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov, Šolstvo Mnenje
19.12.2019 Podpisane risbe v vrtcu 0712-1/2019/2920 Pravne podlage, Vrtec Mnenje
03.03.2020 Seznam staršev v svetu staršev 07120-1/2020/139 Pravne podlage, Svetovni splet, Šolstvo Mnenje
09.08.2019 Lista prisotnosti članov sveta staršev 0712-1/2019/1860 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
28.01.2020 Razstava starih fotografij v šoli 07120-1/2020/41 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
03.06.2019 Avtomatizirana evidenca obrokov, dostop do OP 0712-1/2019/1371 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
28.02.2020 Seznanitev razreda z oceno učenca 07120-1/2020/118 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje