Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
05.05.2020 Podpisovanje posebne izjave glede zdravja s strani delavcev 07120-1/2020/337 Delovna razmerja, Pravne podlage, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
27.04.2020 Posredovanje telefonskih številk dijakov oz. ucencev zdravstvenemu domu 07120-1/2020/324 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
27.04.2020 Posredovanje telefonskih številk staršev izvajalcu sistematskih pregledov ucencev 07120-1/2020/325 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
20.04.2020 Elektronski naslovi v spletni učilnici 07120-1/2020/313 Elektronska pošta, Pravne podlage, Privolitev, Šolstvo Mnenje
20.04.2020 Mnenje glede uporabe aplikacije s strani otrok mlajših od 13 let 07120-1/2020/320 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«), Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Privolitev, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
16.04.2020 Obdelava osebnih podatkov in poročanje učiteljev ter vodenje evidenc o izvedbi pouka in pomoči učencem na daljavo 07121-1/2020/638 Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Pravne podlage, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
14.04.2020 Izobraževanje na daljavo in video konference 07121-1/2020/600 Delovna razmerja, Moderne tehnologije, Pravne podlage, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
14.04.2020 Videokonferenčni sistemi z vidika varstva osebnih podatkov 07120-1/2020/299 Delovna razmerja, Pravne podlage, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
07.04.2020 Google skupina staršev 07121-1/2020/539 Definicija OP, Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
06.04.2020 Snemanje učiteljev za pouk na daljavo 07120-1/2020/277 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
06.04.2020 Uporaba biometrije pri izvajanju izpitov 07120-1/2020/276 Biometrija, Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
05.04.2020 Izobraževanje na daljavo in varstvo osebnih podatkov 07120-1/2020/274 Delovna razmerja, Moderne tehnologije, Pravne podlage, Svetovni splet, Šolstvo Mnenje
19.03.2020 Mnenje glede privolitev za dostop do digitalnih učilnic 7121-1/2020/369 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Privolitev, Šolstvo Mnenje
12.03.2020 Objava zaključnega dela študija na spletu in podatkov v COBISS 07120-1/2020/187 Privolitev, Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
09.03.2020 Javna objava ocen profesorjev 07120-1/2020/175 Delovna razmerja, Šolstvo, Svetovni splet, Pravne podlage Mnenje
02.03.2020 Seznam staršev v svetu staršev 07120-1/2020/139 Pravne podlage, Svetovni splet, Šolstvo Mnenje
27.02.2020 Seznanitev razreda z oceno učenca 07120-1/2020/118 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
27.02.2020 Snemanje sej sveta šole s strani zapisnikarja 07120-1/2020/126 Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
25.02.2020 Snemanje sestankov učiteljskega zbora 07120-1/2020/116 Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
18.02.2020 Fotografiranje otrokovega nastopa v vrtcu 07121-1/2020/223 Šolstvo Mnenje