Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
25.04.2019 Pošiljanje elektronske pošte s strani odvetnika 0712-1/2019/972 Elektronska pošta Mnenje
24.01.2019 Pošiljanje UPN po elektronski pošti 0712-1/2019/121 Elektronska pošta Mnenje
06.05.2019 Posredovanje podatkov upokojencev 0712-1/2019/1046 Društva, Občine, Pogodbena obdelava podatkov Mnenje
03.06.2019 Seznam članov društva pri prijavi na javni razpis 0712-1/2019/1372 Društva, Občine, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
24.04.2019 Posredovanje OP članov društva občini 0712-1/2019/944 Društva, Občine Mnenje
12.02.2019 Pridobitev osebnih podatkov upokojencev 0712-1/2019/278 Društva, Občine Mnenje
01.04.2019 Posredovanje OP za prijavo na razpis 0712-1/2019/710 Društva, Občine Mnenje
19.12.2018 Osebni podatki in izdaja zbornika 0712-3/2018/2611 Društva, Fotografije kot OP Mnenje
28.05.2019 Fotografija spomeniških stabv za razstavo 0712-1/2019/1318 Društva, Fotografije kot OP Mnenje
07.01.2019 Objava slik gasilcev 0712-3/2018/2723 Društva, Fotografije kot OP Mnenje
26.06.2019 Objava OP v knjigi 0712-1/2019/1535 Društva, Mediji, Statistika in raziskovanje , Vpogled v OP umrlih Mnenje
23.10.2019 Kontakti članov društva 0712-1/2019/2412 Društva, Elektronska pošta, Pravne podlage Mnenje
10.05.2019 Obdelava OP v lovski družini 0712-1/2019/1101 Društva, Pravne podlage Mnenje
05.07.2019 Posredovanje podatkov o družinskih razmerjih MDDSZ 0712-1/2019/1616 Društva, Pravne podlage Mnenje
19.07.2019 Pridobivanje kontaktnih podatkov prostovoljcev 0712-1/2019/1528 Društva, Privolitev Mnenje
22.03.2019 Pravilnik o varnosti 0712-1/2019/659 Društva, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
13.06.2019 Objava nagrajencev in častnih članov na spletni strani 0712-1/2019/1452 Društva, Svetovni splet Mnenje
07.01.2019 Javnost podatkov sodnih izvedencev 0712-3/2018/2732 Društva, Svetovni splet Mnenje
21.05.2019 Roki hrambe in arhiviranje 0712-1-2019/1225 Društva, Rok hrambe OP Mnenje
21.05.2019 Posredovanje podatkov o članih na MIZŠ, financiranje na javnih razpisih 0712-1/2019/1224 Društva, Posredovanje OP med upravljavci, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje