Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
12.09.2019 Varstvo OP v osnovnih šolah 0712-1/2019/2080 Rok hrambe OP, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
11.09.2019 GPS v reševalnih vozilih 0712-1/2019/2068 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
11.09.2019 Iskanje računa 0712-1/2019/2067 Pravne podlage, Trgovinska dejavnost Mnenje
11.09.2019 Obdelava davčne številke in številke osebnega dokumenta ter njeno kopiranje s strani mobilnih operaterjev 0712-1/2019/2063 EMŠO in davčna, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje
11.09.2019 Objava posnetka na Youtube 0712-1/2019/2062 Fotografije kot OP, Sodni postopki, Svetovni splet Mnenje
11.09.2019 Pošiljanje vabila na strani naslov naveden na zdravstvenem kartonu 0712-1/2019/2064 Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
11.09.2019 Posredovanje OP očetu odvetniku 0712-1/2019/2073 Pridobivanje OP iz zbirk, Vrtec Mnenje
11.09.2019 Posredovanje podatkov sindikatu 0712-1/2019/2061 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Sindikati Mnenje
11.09.2019 Prijava kršitve 0712-1/2019/1924 Inšpekcijski postopki Mnenje
11.09.2019 Questions regarding processing of personal data of non-selected candidates 0712-7/2019/17 Delovna razmerja Mnenje
11.09.2019 Veljavnost GDPR za sobodajalce 0712-1/2019/2074 Pravne podlage Mnenje
11.09.2019 Videonadzor v CUDV 0712-1/2019/2072 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Video in avdio nadzor, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
11.09.2019 Vpogledi v osebni zdravstveni karton 0712-1/2019/2005 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
10.09.2019 Obdelava OP otrok 0712-1/2019/2052 Svetovni splet Mnenje
10.09.2019 Pridobitev podatka o smrti pacienta 0712-1/2019/2056 Posebne vrste, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Rok hrambe OP Mnenje
10.09.2019 Razkritje OP v elektronskem sporočilu 0712-1/2019/2051 Inšpekcijski postopki, Uradni postopki Mnenje
10.09.2019 Razkrivanje informacij o pacientih 0712-1/2019/2057 Posebne vrste, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
06.09.2019 Interna uporaba zdravstvenih podatkov s strani nezdravstvenega kadra 0712-1/2019/2018 Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
06.09.2019 Obdelava OP 0712-1/2019/2029 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.09.2019 Obračunavanje in plačevanje članarine 0712-1/2019/2019 Delovna razmerja Mnenje