Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
07.12.2020 Pridobitev povratne informacije o obravnavi in zdravstvenem stanju napotenega pacienta 07120-1/2020/634 Definicija OP, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
07.12.2020 Mnenje IP glede videonadzora sosednjih nepremičnin 07121-1/2020/2175 Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
04.12.2020 Obdelava osebnih podatkov zaradi izvajanja ribiškočuvajske službe 07121-1/2020/2167 Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
04.12.2020 Prenos OP v tretje države Mnenje glede prenosa osebnih podatkov v tretje države Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
04.12.2020 Posredovanje zdravstvene dokumentacije po 42. in 44. členu Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) 07120-1/2020/629 Vpogled v OP umrlih, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.12.2020 Mnenje glede zvočnega snemanja sestanka v dijaškem domu 07121-1/2020/2169 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Privolitev, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
04.12.2020 Snemanje pouka, ki se izvaja prek videokonference 07120-1/2020/630 Pravne podlage, Razno, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
04.12.2020 Javnost seje sveta zavoda 07120-1/2020/628 Pravne podlage, Razno Mnenje
04.12.2020 Videonadzor večstanovanjske stavbe 07121-1/2020/2166 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor Mnenje
02.12.2020 Snemanje telefonskih pogovorov z brezposelnimi osebami na podlagi privolitve 07120-1/2020/624 Telekomunikacije in pošta Mnenje
02.12.2020 Slikanje mladoletnih otrok 07121-1/2020/2147 Fotografije kot OP, Policijski postopki, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
02.12.2020 Davčna številka za prijavo na seminar 07121-1/2020/2148 EMŠO in davčna, Pravne podlage Mnenje
02.12.2020 Kraja in zloraba osebnih podatkov 07121-1/2020/2149 Policijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Sodni postopki, Svetovni splet Mnenje
02.12.2020 Mnenje glede sporočanja informacij o zdravstvenem stanju pacientov 07120-1/2020/623 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
02.12.2020 Mnenje glede obdelave osebnih podatkov za namene izterjave neplačane parkirnine na Hrvaškem 07121-1/2020/2152 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
02.12.2020 Obdelava in posredovanje osebnih podatkov za namen projekta 07121-1/2020/2153 Elektronska pošta, Informiranje posameznika, Moderne tehnologije, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
02.12.2020 Javno objavljeni podatki o samostojnem podjetniku 07121-1/2020/2150 Definicija OP, Svetovni splet Mnenje
30.11.2020 Obračun storitev občin 07121-1/2020/2132 Občine, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
30.11.2020 Mnenje glede obdelave osebnih podatkov ob koriščenju ugodnosti za zaposlene 07121-1/2020/2138 Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Pravne podlage Mnenje
30.11.2020 Posredovanje posnetka seje občinskega sveta 07120-1/2020/620 Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje