Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
07.08.2019 Pridobivanje št. mobilnega telefona s strani banke 0712-1/2019/1841 Bančništvo, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
06.08.2019 Občina, vrtec 0712-1/2019/1831 Občine, Pravne podlage, Vrtec Mnenje
06.08.2019 Posredovanje notranjih uporabnikov 0712-1/2019/1828 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.08.2019 Posredovanje notranjih uporabnikov 0712-1/2019/1830 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
05.08.2019 Dostop do dokumentov v okviru postopka za varstvo človekovih pravic 0712-1/2019/1820 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Upravni postopki , Uradni postopki Mnenje
05.08.2019 GDPR Consumer data breach notification data 0712-7/2019/7 Obveščanje o kršitvah varnosti, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
05.08.2019 Obdelava OP v medijih in izbris 0712-1/2019/1825 Mediji, Pravica do pozabe Mnenje
05.08.2019 Obdelava podatkov strank v avtomobilski prodaji 0712-1/2019/1651 Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage Mnenje
05.08.2019 Objava e-korespodence na oglasni deski v zbornici 0712-1/2019/1821 Delovna razmerja, Elektronska pošta Mnenje
05.08.2019 Privolitev v obdelavo OP 0712-1/2019/1683 Pravne podlage, Privolitev Mnenje
05.08.2019 Rok hrambe OP iz evidence po ZEPDSV 0712-1/2019/1819 Evidence dejavnosti obdelave , Rok hrambe OP Mnenje
05.08.2019 Seznam pacientov psihiatrične bolnišnice 0712-1/2019/1750 Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
05.08.2019 Snemanje pedagoškega procesa 0712-1/2019/1823 Delovna razmerja, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
05.08.2019 Uporaba fotografije zaposlenih za člansko izkaznico v društvu 0712-1/2019/1636 Delovna razmerja, Društva Mnenje
05.08.2019 Upravnik, seznanitev z LOP, pooblastilo 0712-1/2019/1824 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
05.08.2019 Zvočno snemanje sej Sveta delavcev 0712-1/2019/1761 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
02.08.2019 Dostop do lastnih psiholoških testov 0712-1/2019/1822 Delovna razmerja, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
02.08.2019 Fotografiranje javnih prireditev 0712-1/2019/1811 Fotografije kot OP, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
02.08.2019 Fotografiranje parkiranih vozil 0712-1/2019/1718 Fotografije kot OP, Uradni postopki Mnenje
02.08.2019 Izdaja publikacije s fotografijami 0712-1/2019/1816 Fotografije kot OP, Statistika in raziskovanje Mnenje