Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
24.06.2019 Pošiljanje imen in priimkov s podpisom na listah prisotnosti po e-pošti 0712-1/2019/1474 Elektronska pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
24.06.2019 Posredovanje podatkov delavcev bosanskemu Zavodu za zaposlovanje 0712-1/2019/1530 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
24.06.2019 Razkrivanje evidenc o izrabi delovnega časa zaposlenih v javnem zavodu 0712-1/2019/1533 Delovna razmerja Mnenje
24.06.2019 Seznam etažnik lastnikov in njihovih pripadajočih deležev 0712-1/2019/1527 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
24.06.2019 Sprememba upravljavca 0712-1/2019/1532 Pravne podlage, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
24.06.2019 Umik zaključnega dela 0712-1/2019/1534 Pravica do pozabe, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
21.06.2019 Hramba pogodb o zaposlitvi 0712-1/2019/1411 Moderne tehnologije, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
21.06.2019 OP lastnikov nepremičnin v zemljiškem katastru 0712-1/2019/1514 Svetovni splet Mnenje
21.06.2019 Poziv odvetnika za plačilo parkirnine v tujini 0712-1/2019/1516 Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
21.06.2019 Pridobitev gesel stacionarnih šolskih računalnikov s strani bolniško odsotnega zaposlenega 0712-1/2019/1319 Pogodbena obdelava podatkov, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
21.06.2019 SMS klub 0712-1/2019/1523 Neposredno trženje, nagradne igre Mnenje
20.06.2019 Dostop do podatkov ZZZS s strani zasebnih zdravnikov 0712-1/2019/1494 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
20.06.2019 Javna objava imen otrok 0712-1/2019/1506 Občine, Mediji Mnenje
20.06.2019 Leasing, preprečevanje pravnja denarja 0712-1/2019/1499 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
20.06.2019 Objava osebnih podatkov v medijih 0712-1/2019/1511 Mediji Mnenje
20.06.2019 Obvestilo o postavitvi pod skrbništvo 0712-1/2019/1488 Postopki na centrih za socialno delo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
20.06.2019 Podatki o vozilu 0712-1/2019/1493 Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
20.06.2019 Podatki o vozilu 0712-1/2019/1496 Delovna razmerja Mnenje
20.06.2019 Poizvedovanje o osebnih podatkih delavca pri prejšnjem delodajalcu 0712-1/2019/1436 Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
20.06.2019 Prenos osebnih podatkov tujih delavcev iz Slovenije v Bosno in Srbijo 0712-1/2019/1509 Delovna razmerja, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije Mnenje