Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
27.05.2019 Obdelava OP pri poštnih dostavah z odkupom 0712-1/2019/1293 Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje
27.05.2019 DPO 0712-1/2019/1216 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
27.05.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/1308 Občine, Rok hrambe OP, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
27.05.2019 Delodajalčev nepooblaščen vpogled v službeni računalnik 0712-1/2019/1306 Delovna razmerja, Elektronska pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
27.05.2019 Obdelava OP srednješolcev v anonimnih anketnih vprašalnikih 0712-1/2019/688 Šolstvo Mnenje
27.05.2019 Posredovanje e-sporočila brez soglasja člana sveta staršev 0712-1/2019/803 Vrtec Mnenje
27.05.2019 Neposredno trženje po telefonu in pravica do seznanitve 0712-1/2019/1304 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
27.05.2019 Seznanitev z RTG posnetki 0712-1/2019/1295 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
27.05.2019 Hramba pacientovih izjav in vnos izjav v informacijski sistem bolnišnice 0712-1/2019/1192 Posredovanje OP med upravljavci, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
27.05.2019 Javnost magnetogramov sej senata fakultete 0712-1/2019/1305 Pridobivanje OP iz zbirk, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
24.05.2019 Objava seznama prijavljenih oseb na oglasni deski 0712-1/2019/1288 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
24.05.2019 Dostop učitelja do OP dijaka 0712-1/2019/1287 Šolstvo Mnenje
24.05.2019 Pravica družbenika do informacij in vpogleda 0712-1/2019/1286 Pridobivanje OP iz zbirk, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
24.05.2019 Kontrola bolniškega staleža 0712-1/2019/1260 Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
24.05.2019 Dostop do podatkov CRP za člane SISBON 0712-1/2019/1267 Bančništvo, Posredovanje OP med upravljavci, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
24.05.2019 Spletna trgovina ter čas hrambe in izbris osebnih podatkov 0712-1/2019/1279 Pravica do pozabe, Rok hrambe OP Mnenje
24.05.2019 Neposredno trženje, ugovor 0712-1/2019/1278 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do ugovora Mnenje
23.05.2019 Snemanje telefonskih pogovorov 0712-1/2019/1261 Telekomunikacije in pošta Mnenje
23.05.2019 Predpisan obrazec in privolitev za obdelavo OP 0712-1/2019/1264 Pravne podlage, Privolitev Mnenje
23.05.2019 Neposredno trženje na podlagi posla in na podlagi javno objavljenega imenika 0712-1/2019/1081 Telekomunikacije in pošta, Neposredno trženje, nagradne igre Mnenje