Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
15.10.2020 Snemanje zaposlenih v rdeči coni 07120-1/2020/551 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
15.10.2020 The role of Representative and Data Protection Officer 07126-1/2020/55 Pogodbena obdelava podatkov, Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
14.10.2020 Hramba podatkov 07121-1/2020/1830 Delovna razmerja, Pravne podlage, Rok hrambe OP Mnenje
13.10.2020 Enotna baza fotografij občine in arhiv 07120-1/2020/546 Fotografije kot OP, Občine, Pravne podlage Mnenje
13.10.2020 Nošenje mask v šoli 07121-1/2020/1821 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
13.10.2020 Podatki iz najemnih pogodb z občino 07120-1/2020/545 Občine, Pravne podlage Mnenje
13.10.2020 Podatki v zvezi s Svetom šole 07121-1/2020/1822 Pravne podlage, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
13.10.2020 Posredovanje podatka zaposlenim o odrejeni karanteni v kolektivu 07121-1/2020/1823 Delovna razmerja, Pravne podlage, Vrtec, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
13.10.2020 Posredovanje podatkov kandidatov za ravnatelja članom sveta zavoda 07121-1/2020/1827 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovanje osebnih podatkov, Šolstvo Mnenje
13.10.2020 Pridobitev podatkov o zgodovini vozila Pridobitev podatkov o zgodovini vozila Pravne podlage Mnenje
13.10.2020 Vpogeld v spis in varstvo OP 07121-1/2020/1820 Pravne podlage, Upravni postopki Mnenje
13.10.2020 Vpogled v najemno pogodbo 07121-1/2020/1825 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
09.10.2020 Izjave o zdravstvenem stanju in merjenje temperature 07120-1/2020/542 Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
09.10.2020 Merjenje telesne temperature 07121-1/2020/1803 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
09.10.2020 Merjenje telesne temperature v poslovnem objektu 07121-1/2020/1802 Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
08.10.2020 Dostop etažnih lastnikov do podatkov o plačanih računih 07121-1/2020/1795 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
08.10.2020 Objave v stečajnem postopku 07121-1/2020/1798 Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
08.10.2020 Pooblaščena oseba za varstvo podatkov 07121-1/2020/1799 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
08.10.2020 Posredovanje dokumentacije o upravljanju večstanovanjske stavbe 07121-1/2020/1796 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
08.10.2020 Pridobivanje informacij o gibanju delavca med bolniško odsotnostjo 07121-1/2020/1794 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki Mnenje