Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
11.07.2019 Hramba elektronske pošte po odhodu zaposlenega 0712-1/2019/1648 Delovna razmerja, Elektronska pošta Mnenje
11.07.2019 Pridobitev podatka o rojstvu in smrti brata iz bolnišnice 0712-1/2019/1647 Vpogled v OP umrlih, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
11.07.2019 Videonadzor dostopov v službene prostore 0712-1/2019/1653 Video in avdio nadzor Mnenje
10.07.2019 Kopija osebnega dokumenta 0712-1/2019/1645 Razno Mnenje
10.07.2019 Obdelava OP pri ponudniku internetnih storitev 0712-1/2019/1639 Informiranje posameznika, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Telekomunikacije in pošta Mnenje
10.07.2019 Objava fotografije zaposlenega v tiskovini in spletu 0712-1/2019/1644 Delovna razmerja, Pravica do pozabe, Pravne podlage Mnenje
10.07.2019 Vpogled v elektronsko pošto sodelavca 0712-1/2019/1646 Delovna razmerja, Elektronska pošta Mnenje
09.07.2019 Dostop do podatkov lastnikov parcel 0712-1/2019/1635 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
09.07.2019 Podatki o zgodovini vozila 0712-1/2019/1637 Pravne podlage Mnenje
09.07.2019 Seznanitev razreda z oceno učenca 0712-1/2019/1638 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
08.07.2019 Posredovanje bančnih podatkov policiji 0712-1/2019/1628 Bančništvo, Policijski postopki, Pravne podlage Mnenje
05.07.2019 Javnost posnetkov sej zavoda 0712-1/2019/1615 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
05.07.2019 Obdelava osebnih podatkov otrok zaposlenih za namen obdarovanja 0712-1/2019/1617 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
05.07.2019 Posredovanje podatkov o družinskih razmerjih MDDSZ 0712-1/2019/1616 Društva, Pravne podlage Mnenje
05.07.2019 Soglasje za opravljanje nekonkurenčne dejavnosti znotraj koncerna 0712-1/2019/1621 Delovna razmerja, Pravne podlage, Skupni upravljavci Mnenje
04.07.2019 Fotografije kot dokazno gradivo v sodnem postopku 0712-1/2019/1611 Fotografije kot OP, Sodni postopki Mnenje
04.07.2019 Izgubljen otroški karton 0712-1/2019/1610 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.07.2019 Objava imen učencev v reviji 0712-1/2019/1543 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
04.07.2019 Pošiljanje obvestil o ustreznosti zdravil zdravnikom 0712-1/2019/1606 Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.07.2019 Seznam otrok za zobozdravstveni pregled 0712-1/2019/1604 Zdravstveni osebni podatki Mnenje