Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
03.01.2019 Vpogled v urnik sodelavcev 0712-3/2018/2679 Delovna razmerja Mnenje
15.10.2019 Vpogled v TRR 0712-1/2019/2330 Bančništvo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
03.05.2019 Vpogled v SPIS, pristojnost sodišč 0712-1/2019/1026 Sodni postopki Mnenje
17.12.2018 Vpogled v sistem GPS 0712-3/2018/2588 Delovna razmerja, Policijski postopki Mnenje
07.01.2019 Vpogled v rezervni sklad 0712-3/2018/2724 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
13.03.2019 Vpogled v osebno mapo na CSD 0712-1/2019/578 Upravni postopki Mnenje
25.11.2019 Vpogled v osebno mapo 0712-1/2019/2685 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
18.03.2019 Vpogled v osebni podatke 0712-1/2019/630 Sodni postopki Mnenje
20.02.2019 Vpogled v osebni dokument in prepis podatkov s strani bolnišnice 0712-1/2019/369 Razno Mnenje
04.06.2019 Vpogled v osebne podatke in zahteva za izbris 0712-1/2019/1202 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.09.2019 Vpogled v OP umrlega na CSD 0712-1/2019/1904 Postopki na centrih za socialno delo, Vpogled v OP umrlih Mnenje
28.10.2019 Vpogled v OP drugega 0712-1/2019/2443 Posebne vrste, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
23.05.2019 Vpogled v lastne osebne podatke 0712-1/2019/1137 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
13.06.2019 Vpogled v evidence OP kandidatov 0712-1/2019/1448 Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
11.03.2019 Vpogled v elektronsko servisno knjižico 0712-1/2019/562 Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
10.07.2019 Vpogled v elektronsko pošto sodelavca 0712-1/2019/1646 Delovna razmerja, Elektronska pošta Mnenje
22.02.2019 Vpogled v bančni račun rezervnega sklada in različni vhodi v stavbo 0712-1/2019/400 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
06.12.2019 Vpogled v bančne podatke umrlega 0712-1/2019/2814 Bančništvo, Vpogled v OP umrlih Mnenje
07.01.2019 Vpogled odvetnika v OP na UE 0712-3/2018/2708 Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
21.12.2018 Vpogled delodajalca v datoteke in elektronsko pošto zaposlenega 0712-3/2018/2637 Delovna razmerja Mnenje