Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
04.12.2019 Trženje po navadni pošti 0712-1/2019/2760 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do pozabe Mnenje
04.12.2019 Javnost podatkov v ZK 0712-1/2019/2787 Pridobivanje OP iz zbirk, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
04.12.2019 Zbiranje dokazov v sodnih postopkih 0712-1/2019/2786 Sodni postopki Mnenje
05.12.2019 Dostop do zdravstvene dokumentacije umrlega strica 0712-1/2019/2796 Pravne podlage, Vpogled v OP umrlih Mnenje
05.12.2019 Obdelava OP pri opravljanju izvršbe 0712-1/2019/2797 Inšpekcijski postopki, Pravne podlage, Sodni postopki Mnenje
05.12.2019 Fotografiranje dogodkov podjetja 0712-1/2019/2800 Fotografije kot OP, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
06.12.2019 Privolitvena nesposobnost 0712-1/2019/2804 Pravne podlage, Privolitev Mnenje
18.12.2019 Obdelava osebnih podatkov pacientov za namen priprave magistrske naloge 0712-1/2019/2805 Pravne podlage, Statistika in raziskovanje , Zdravstveni osebni podatki Mnenje
06.12.2019 Right to data portability 0712-7/2019/35 Moderne tehnologije, Pravica do prenosljivosti podatkov Mnenje
06.12.2019 Vpogled v bančne podatke umrlega 0712-1/2019/2814 Bančništvo, Vpogled v OP umrlih Mnenje
06.12.2019 WiFi omrežne na voljo strankam-kupcem v podjetju 0712-1/2019/2420 Svetovni splet, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
09.12.2019 Izpolnjevanje obrazca ZZZS v zvezi z bolniško odsotnostjo 0712-1/2019/2503 Pravne podlage Mnenje
05.12.2019 Prenos zdravstvene dokumentacije po prenehanju dejavnosti 0712-1/2019/2501 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
06.11.2019 Posredovanje podatkov Centrom za OBMP 0712-1/2019/2522 Posebne vrste, Pravne podlage Mnenje
28.11.2019 Videonadzor, šola 0712-1/2019/2715 Fotografije kot OP, Pravne podlage, Video in avdio nadzor, Šolstvo Mnenje
02.12.2019 Videonadzor nad registratorjem delovnega casa 0712-1/2019/2752 Delovna razmerja, Video in avdio nadzor Mnenje
16.12.2019 Snemanje na javnih površinah za namen izvedbe video vaje 0712-1/2019/2858 Fotografije kot OP, Informiranje posameznika, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
19.12.2019 Posredovanje podatkov sindikatu 0712-1/2019/2813 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Sindikati Mnenje
19.12.2019 Rok hrambe posnetkov videonadzora Rok hrambe posnetkov videonadzora Rok hrambe OP, Video in avdio nadzor, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
25.11.2019 Objava prejemnikov variabilnega dela plač 0712-1/2019/2686 Delovna razmerja, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje