Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
21.05.2020 Varstvo osebnih podatkov pri telefonskem pogovoru s pacientom in sporočanje podatkov o bolezni delodajalcu 07120-1/2020/366 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.05.2020 Dostop izvajalca medicine dela do psihiatricne zdravstvene dokumentacije 07120-1/2020/367 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.05.2020 Pridobitev zdravstvene dokumentacije pri triaži od drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti 07121-1/2020/912 Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.05.2020 Dostop izvajalca medicine dela do psihiatricne zdravstvene dokumentacije in preklic privolitve 07120-1/2020/372 Privolitev, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
23.05.2020 Kraja identitete podjetja 07121-1/2020/697 Definicija OP, Policijski postopki Mnenje
20.04.2020 Nenapovedan vstop hišnika v stanovanja v študentskem domu 07121-1/2020/648 Razno Mnenje
29.05.2020 Izmenjava podatkov za namen ugotavljanja upravičenosti do enkratnega solidarnostnega dodatka 07120-1/2020/380 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki Mnenje
28.05.2020 Anonimizacija podatkov 07120-1/2020/378 Bančništvo, Definicija OP Mnenje
01.06.2020 Fotografiranje in javna objava posledic prometnih in drugih nesreč 07121-1/2020/958 Mediji, Pravne podlage, Privolitev, Razno, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zakoniti interesi Mnenje
10.06.2020 Razkritje identitete pritožnikov v postopku prodaje občinskega zemljišča 07121-1/2020/1043 Občine, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
10.06.2020 Posredovanje osebnih podatkov banki 07121-1/2020/1045 Bančništvo, Pravne podlage Mnenje
10.06.2020 Seznanitev s pisnim izdelkom učenca 07121-1/2020/1040 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
10.06.2020 Objava OP javnih funkcionarjev v zborniku 07120-1/2020/408 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
24.04.2020 Preverjanje lastništva vozila 07121-1/2020/730 Definicija OP, Pravne podlage, Zakoniti interesi Mnenje
05.06.2020 Nedovoljen videonadzor 07121-1/2020/993 Video in avdio nadzor Mnenje
28.04.2020 Revizorji kot pogodbeni obdelovalci 07121-1/2020/737 Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage Mnenje
06.06.2020 Raziskava na zaposlenih 07121-1/2020/795 Delovna razmerja, Posebne vrste, Privolitev Mnenje
05.06.2020 Nadzorna kamera 07120-1/2020/400 Video in avdio nadzor Mnenje
06.05.2020 Odgovornost za razkritje in objavo zdravstvenih podatkov 07121-1/2020/794 Inšpekcijski postopki, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
14.05.2020 Dostop zakonitega upravljavca registra raka do podatkov v zbirkah izvajalca zdravstvene dejavnosti 07121-1/202/846 Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki Mnenje