Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
27.05.2020 Postavitev termo kamer pred poslovalnice 07121-1/2020/929 Definicija OP, Informiranje posameznika, Trgovinska dejavnost, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
26.05.2020 Obdelava OP v podjetju 07121-1/2020/935 Informiranje posameznika, Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
26.05.2020 Obdelava OP podpisnikov peticije 07121-1/2020/933 Občine, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
26.05.2020 Termo kamere 07121-1/2020/934 Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
25.05.2020 Spremljanje aktivnosti zaposlenih 07121-1/2020/923 Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Moderne tehnologije, Pravne podlage Mnenje
23.05.2020 Kraja identitete podjetja 07121-1/2020/697 Definicija OP, Policijski postopki Mnenje
22.05.2020 Dostop izvajalca medicine dela do psihiatricne zdravstvene dokumentacije 07120-1/2020/367 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.05.2020 Pridobitev zdravstvene dokumentacije pri triaži od drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti 07121-1/2020/912 Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.05.2020 Dostop izvajalca medicine dela do psihiatricne zdravstvene dokumentacije in preklic privolitve 07120-1/2020/372 Privolitev, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.05.2020 Posredovanje OP umrle osebe iz kazenske ovadbe 07120-1/2020/368 Pravne podlage, Vpogled v OP umrlih Mnenje
22.05.2020 Dopustnost zahteve zavarovalnice 07121-1/2020/916 Pravne podlage, Zavarovalništvo Mnenje
21.05.2020 Zahteva za posredovanje zdravstvenih podatkov delodajalcu 07121-1/2020/901 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
21.05.2020 Varstvo osebnih podatkov pri telefonskem pogovoru s pacientom in sporočanje podatkov o bolezni delodajalcu 07120-1/2020/366 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
21.05.2020 Javno dostopni podatki 07121-1/2020/902 Definicija OP, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
21.05.2020 Mnenje o pridobivanju OP zaradi ugotavljanja stalnega prebivališča 07121-1/2020/899 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote, Upravni postopki Mnenje
21.05.2020 Videonadzor zasebnih površin brez soglasja 07121-1/2020/900 Video in avdio nadzor Mnenje
21.05.2020 Javna objava osebnih podatkov predstavnikov staršev v svetu staršev 07121-1/2020/903 Pravne podlage, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
20.05.2020 Videonadzor 07120-1/2020/362 Video in avdio nadzor Mnenje
20.05.2020 Videonadzor zasebnega parkirišča 07121-1/2020/895 Video in avdio nadzor, Zakoniti interesi Mnenje
20.05.2020 Oglaševanje Vlade RS preko Facebooka 07121-1/2020/896 Moderne tehnologije, Razno, Svetovni splet Mnenje