Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
09.08.2019 Objava delovnih rezultatov zaposlenih na oglasni deski 0712-1/2019/1866 Delovna razmerja, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
09.08.2019 Uporaba DS za delovanje aplikacije 0712-1/2019/1865 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
09.08.2019 E-privolitev v šolah 0712-1/2019/1864 Privolitev, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
08.08.2019 Veljavnost vozniškega dovoljenja delavca 0712-1/2019/1851 Delovna razmerja Mnenje
08.08.2019 Vabilo v referenčno ambulanto 0712-1/2019/1850 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
08.08.2019 OP za potrebe oddaljenega dostopa 0712-1/2019/1853 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
08.08.2019 Tretje države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov 0712-1/2019/1857 Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije Mnenje
08.08.2019 Pridobivanje OP oškodovancev (EMŠO) v naravnih nesrečah od GURS 0712-1/2019/1847 EMŠO in davčna, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
08.08.2019 Dopustnost dostopa UPPD do SISBON 0712-1/2019/1749 Bančništvo, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
08.08.2019 Hramba OP študentskih delavcev 0712-1/2019/1852 Delovna razmerja, Pravica do pozabe, Rok hrambe OP Mnenje
08.08.2019 Dostop do lastnih psiholoških testov 0712-1/2019/1856 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
07.08.2019 Pridobivanje št. mobilnega telefona s strani banke 0712-1/2019/1841 Bančništvo, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
07.08.2019 Obdelava OP s strani spletnega portala 0712-1/2019/1842 Pravica do ugovora, Pravne podlage, Svetovni splet, Telekomunikacije in pošta Mnenje
07.08.2019 Pridobitev podatkov o dolgu najemnika 0712-1/2019/1843 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
06.08.2019 Občina, vrtec 0712-1/2019/1831 Občine, Pravne podlage, Vrtec Mnenje
06.08.2019 Posredovanje notranjih uporabnikov 0712-1/2019/1830 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.08.2019 Posredovanje notranjih uporabnikov 0712-1/2019/1828 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
05.08.2019 GDPR Consumer data breach notification data 0712-7/2019/7 Obveščanje o kršitvah varnosti, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
05.08.2019 Dostop do dokumentov v okviru postopka za varstvo človekovih pravic 0712-1/2019/1820 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Upravni postopki , Uradni postopki Mnenje
05.08.2019 Rok hrambe OP iz evidence po ZEPDSV 0712-1/2019/1819 Evidence dejavnosti obdelave , Rok hrambe OP Mnenje