Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
06.08.2019 Občina, vrtec 0712-1/2019/1831 Občine, Pravne podlage, Vrtec Mnenje
29.05.2019 Zahteva za objavo zapisnikov sej sveta staršev 0712-1/2019/1326 Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
24.06.2019 Razkrivanje evidenc o izrabi delovnega časa zaposlenih v javnem zavodu 0712-1/2019/1533 Delovna razmerja Mnenje
20.06.2019 Priloga 2 k obrazcu ocene učinkov na Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov 0712-1/2019/1497 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov Mnenje
24.06.2019 Fotografija nepremičnine kot osebni podatek 0712-1/2019/1526 Pravne podlage Mnenje
24.06.2019 Sprememba upravljavca 0712-1/2019/1532 Pravne podlage, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
28.06.2019 Posredovanje sklepa o dedovanju za prevzem mesečnih obveznosti 0712-1/2019/1556 Pravne podlage Mnenje
28.06.2019 Izterjava neplačane parkirnine na HR po odvetniku iz HR 0712-1/2019/1557 Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
03.07.2019 Posredovanje podatkov o plačah SURS 0712-1/2019/1597 Statistika in raziskovanje Mnenje
05.08.2019 Uporaba fotografije zaposlenih za člansko izkaznico v društvu 0712-1/2019/1636 Delovna razmerja, Društva Mnenje
05.08.2019 Obdelava podatkov strank v avtomobilski prodaji 0712-1/2019/1651 Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage Mnenje
05.08.2019 Privolitev v obdelavo OP 0712-1/2019/1683 Pravne podlage, Privolitev Mnenje
05.08.2019 Seznam pacientov psihiatrične bolnišnice 0712-1/2019/1750 Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
01.08.2019 Zbiranje podatkov udeležencev na seminarjih 0712-1/2019/1788 Informiranje posameznika, Pravne podlage Mnenje
01.08.2019 Zbiranje podatkov pri prevzemu plačljivih poštnih pošiljk 0712-1/2019/1791 Telekomunikacije in pošta Mnenje
01.08.2019 Obvestilo glede obdelave osebnih podatkov 0712-1/2019/1802 Informiranje posameznika Mnenje
02.08.2019 Fotografiranje javnih prireditev 0712-1/2019/1811 Fotografije kot OP, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
02.08.2019 Dostop do lastnih psiholoških testov 0712-1/2019/1822 Delovna razmerja, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
05.08.2019 Upravnik, seznanitev z LOP, pooblastilo 0712-1/2019/1824 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
05.08.2019 Zvočno snemanje sej Sveta delavcev 0712-1/2019/1761 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje