Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
20.01.2021 Neupravičeno snemanje in objava ter predvidene globe 07121-1/2020/2372 Fotografije kot OP, Svetovni splet Mnenje
20.01.2021 Posredovanje podatkov o službenih elektronskih naslovih zaposlenih 07121-1/2021/97 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Elektronska pošta Mnenje
20.01.2021 Prenos osebnih podatkov v tretje države 07121-1/2020/2371 Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
21.01.2021 Nezakonit vpogled v osebne podatke 07121-1/2020/2367 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pridobivanje OP iz zbirk, Sodni postopki Mnenje
21.01.2021 Hramba gradiva glede neizbranih kandidatov 07121-1/2020/2368 Delovna razmerja, Pravne podlage, Rok hrambe OP Mnenje
21.01.2021 Dostop do službene elektronske pošte 07121-1/2020/2375 Delovna razmerja, Elektronska pošta, Rok hrambe OP, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
21.01.2021 Objava vsebine e-pošte 07121-1/2020/2376 Elektronska pošta, Razno, Svetovni splet Mnenje
25.01.2021 Pridobitev podatkov o testiranju zaposlenih v VIZ s strani ZIRS 07121-1/2021/113 Zdravstveni osebni podatki, Šolstvo, Pravne podlage Mnenje
25.01.2021 Posredovanje podatkov o otrocih drugemu vrtcu 07120-1/2021/18 Šolstvo, Pravne podlage, Privolitev Mnenje
25.01.2021 Vodenje seznamov za cepljenje in njihova dostopnost 07121-1/2021/116 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
22.01.2021 Razkritje identitete klicatelja na interventno številko 07121-1/2021/108 Policijski postopki, Telekomunikacije in pošta Mnenje
25.01.2021 Posredovanje podatkov o službenih elektronskih naslovih zaposlenih 07120-1/2021/22 Elektronska pošta, Delovna razmerja, Privolitev Mnenje
25.01.2021 Obdelava OP kreditojemalcev 07121-1/2021/124 Bančništvo, Pravne podlage Mnenje
26.01.2021 Imenovanje DPO 07121-1/2021/127 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
17.02.2021 Objava OP v knjigi 07121-1/2021/316 Mediji, Statistika in raziskovanje , Vpogled v OP umrlih Mnenje
26.01.2021 Objava bruto plač javnih uslužbencev MNZ, Policije in IRSNZ 07121-1/2021/130 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
26.01.2021 Varstvo osebnih podatkov, ki se hranijo in obdelujejo hkrati pri ustvarjalcu gradiva in v arhivu 07120-1/2020/681 Pravne podlage, Zbirke osebnih podatkov Mnenje
15.02.2021 Prejem podatkov o prijavljenih osebah na naslovu podjetja 07121-1/2021/194 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote, Zbirke osebnih podatkov Mnenje
19.02.2021 Objava dokumentov v knjigi 07121-1/2021/337 Mediji, Statistika in raziskovanje Mnenje
22.02.2021 Obdelava OP obsojenca v času prekinitve zaporne kazni 07120-1/2021/66 Posredovanje OP med upravljavci, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) Mnenje