Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
07.06.2019 Objava podatkov ali fotografij dogodka 0712-1/2019/1421 Mediji, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
07.06.2019 Seznanitev s prijavo zoper posameznika 0712-1/2019/1426 Inšpekcijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
05.06.2019 Vdor v Instagram in Snapchat račun 0712-1/2019/1402 Moderne tehnologije, Policijski postopki, Pravica do pozabe Mnenje
05.06.2019 Pridobivanje podatkov od občine za obračun smetarine sobodajalcem 0712-1/2019/1401 Definicija OP, Uradni postopki Mnenje
05.06.2019 Posvet s sindikatom glede videonadzora 0712-1/2019/1404 Delovna razmerja, Video in avdio nadzor Mnenje
05.06.2019 Objava imena in priimka delničarja 0712-1/2019/1395 Razno, Upravljanje gospodarskih družb, Uradni postopki Mnenje
05.06.2019 Pošiljanje podatkov iz registra izvajalcev dejavnosti zdravsteve ali babiške nege po e-pošti 0712-1/2019/1400 Uradni postopki , Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
05.06.2019 Posredovanje življenjepisov kandidatov za ravnatelja organom vrtca in ustanovitelju 0712-1/2019/1403 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Vrtec Mnenje
05.06.2019 Dostop sindikalnega zaupnika do magnetogramov sestankov učiteljskega zbora 0712-1/2019/1405 Delovna razmerja, Sindikati, Šolstvo Mnenje
04.06.2019 Neposredno trženje 0712-1/2019/1389 Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre Mnenje
04.06.2019 Neposredno trženje 0712-1/2019/1393 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
04.06.2019 Uničenje osebnih podatkov 712-1/2019/1387 Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
04.06.2019 Identifikacija z davčno številko 0712-1/2019/1385 EMŠO in davčna, Telekomunikacije in pošta Mnenje
04.06.2019 Vpogled v osebne podatke in zahteva za izbris 0712-1/2019/1202 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
04.06.2019 SMS anketiranje 0712-1/2019/1067 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.06.2019 Zbiranje davčne številke - dodatno pojasnilo 0712-1/2019/1390 EMŠO in davčna, Informiranje posameznika Mnenje
04.06.2019 Ukinitev službenega naslova po odhodu delavca 0712-1/2019/1177 Delovna razmerja, Elektronska pošta Mnenje
04.06.2019 Pošiljanje najemnikovih odprtih postavk lastniku 0712-1/2019/1392 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Zakoniti interesi Mnenje
04.06.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/1375 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
04.06.2019 Pošiljanje plačilnih list zaposlenega na zahtevo sodišča 0712-1/2019/1220 Delovna razmerja, Posebne vrste, Posredovanje OP med upravljavci, Sodni postopki Mnenje