Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
27.12.2019 Obdelava podatkov 0712-1/2019/2968 Definicija OP, Pravne podlage, Privolitev, Telekomunikacije in pošta Mnenje
27.12.2019 Videonadzor 0712-1/2019/2971 Delovna razmerja, Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
27.12.2019 Podatki o tujih bančnih računih 0712-1/2019/2951 Bančništvo, Informiranje posameznika, Pravne podlage Mnenje
27.12.2019 Javnost podatkov v zemljiški knjigi 0712-1/2019/2955 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Rok hrambe OP, Svetovni splet, Uradni postopki Mnenje
30.12.2019 Hramba pogodb o zaposlitvi po prenehanju delovnega razmerja 0712-1/2019/2954 Delovna razmerja, Pravne podlage, Rok hrambe OP, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Hramba poslovne dokumentacije 0712-1/2019/2973 Delovna razmerja, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Obdelava osebnih podatkov s strani izvajalcev nastanitvenih dejavnosti 0712-1/2019/2909 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Uradni postopki , Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Objava opominov članom s strani društva 0712-1/2019/2956 Društva, Pravne podlage Mnenje
30.12.2019 Obdelava davčne številke za namen pogodb o služnosti 0712-1/2019/2974 Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
30.12.2019 Dopustnost posredovanja podatkov v zvezi s financiranjem FIHO 0712-1/2019/2914 Društva, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
30.12.2019 Snemanje sej sveta zavoda in ravnanje z gradivom 0712-1/2019/2918 Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.12.2019 Razmerje med specialnimi predpisi in Splošno uredbo v delovnih razmerjih 0712-1/2019/2906 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
30.12.2019 Snemanje seje občine s strani medijev 0712-1/2019/2891 Mediji, Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
10.12.2019 Uporaba vaše fotografije za Facebook profil soseda 0712-1/2019/2489 Fotografije kot OP, Svetovni splet Mnenje
19.11.2019 Kaj mora imeti društvo skladno z zakonodajo 0712-1/2019/2288 Društva Mnenje
06.11.2019 Sporočilo SMS kluba brez prijave 0712-1/2019/2378 Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta Mnenje
28.10.2019 Izgubljen zdravstveni karton 0712-1/2019/2267 Inšpekcijski postopki, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
11.11.2019 Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti 0712-1/2019/2414 Delovna razmerja, Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
18.12.2019 Odvzem krvi delavcu 0712-1/2019/2745 Definicija OP, Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Posebne vrste, Pravne podlage, Privolitev, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
02.12.2019 Videonadzor, poslovna stavba 0712-1/2019/2746 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor Mnenje