Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
28.04.2020 Pridobivanje podatkov od GURS in zemljiške knjige s strani projektantov 07121-1/2020/742 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki , Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
28.04.2020 Pošiljanje čestitk in daril zaposlenim 07121-1/2020/743 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
13.01.2020 Videonadzor na delovnem mestu 0712-1/2019/3006 Delovna razmerja, Video in avdio nadzor Mnenje
14.01.2020 Posredovanje podatkov o plačah članom nadzornega sveta 0712-1/2019/3008 Delovna razmerja, Pravne podlage, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
21.01.2020 Hhramba dokumentacije bivšega zaposlenega 0712-1/2019/3020 Delovna razmerja, Rok hrambe OP Mnenje
21.01.2020 Spoštovanje naslova za vročanje 0712-1/2019/3021 Razno Mnenje
03.02.2020 Posredovanje osebnih podatkov za izvajanje sofinanciranih programov 0712-1/2019/3029 Občine, Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage Mnenje
06.02.2020 Javna naročila 0712-1/2019/3031 Pravica do pozabe, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Privolitev, Rok hrambe OP, Uradni postopki , Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
11.02.2020 Objava objava kompetenc zaposlenih na oglasni deski 0712-1/2019/3036 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
12.02.2020 Izjava za neposredno obremenitev 07121-1/2020/188 Bančništvo, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
12.02.2020 Zavarovanje pri naročanju na preglede 0712-1/2019/3038 Posebne vrste, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
12.02.2020 Pogodbena obdelava 0712-1/2019/3039 Pogodbena obdelava podatkov, Pravne podlage Mnenje
14.02.2020 Podatki na odločbi CSD 07120-1/2020/84 Upravni postopki , Uradni postopki Mnenje
14.02.2020 Posredovanje OP članov občini 0707121-1/2020/202 Društva, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
25.02.2020 Snemanje in fotografiranje ljudi na ulicah 07121-1/2020/241 Fotografije kot OP Mnenje
21.04.2020 Mnenje glede uporabe aplikacije s strani otrok mlajših od 13 let 07120-1/2020/320 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«), Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Privolitev, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
24.04.2020 Pridobivanje osebnih podatkov druge osebe za namen sodnega postopka 07121-1/2020/726 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Sodni postopki Mnenje
23.04.2020 Zahteva zavarovalnice za posredovanje zdravstvenega kartona 07121-1/2020/693 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Zavarovalništvo, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
23.04.2020 Posredovanje podatkov o izplačilu dodatkov sindikatu javnega sektorja 07121-1/2020/692 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Sindikati Mnenje
15.04.2020 Posredovanje informacij o delu učenca oddelčnemu učiteljskemu zboru 07121-1/2020/609 Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje