Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
27.08.2019 Hramba kadrovske dokumentacije agencijskih delavcev 0712-1/2019/1956 Delovna razmerja, Rok hrambe OP Mnenje
27.08.2019 Neposredno trženje po telefonu 0712-1/2019/1951 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do popravka, Pravica do pozabe Mnenje
27.08.2019 Razlog bolniške odsotnosti 0712-1/2019/1950 Delovna razmerja, Posebne vrste Mnenje
27.08.2019 Sporazum skupnih upravljavcev 0712-1/2019/1949 Občine, Skupni upravljavci Mnenje
27.08.2019 Posredovanje podatkov o obveščenih zdravnikih proizvajalcu medicinskega pripomočka 0712-1/2019/1942 Pravne podlage Mnenje
27.08.2019 Obdelava osebnih podatkov naročnika revije 0712-1/2019/1953 Pravica do pozabe, Pravne podlage Mnenje
23.08.2019 Objava zapisnikov sej sveta staršev 0712-1/2019/1935 Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
23.08.2019 Raba FB funkcionalnosti v skladu z zakonodajo 0712-1/2019/1874 Moderne tehnologije, Privolitev, Svetovni splet Mnenje
21.08.2019 Dostop do e-pošte zaposlenega po prenehanju zaposlitve 0712-1/2019/1929 Delovna razmerja Mnenje
21.08.2019 Obravnava voznika v zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem 0712-1/2019/1928 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
21.08.2019 Sledilna naprava v vozilu 0712-1/2019/1925 Delovna razmerja, Moderne tehnologije Mnenje
20.08.2019 Pogodbena obdelava OP 0712-1/2019/1805 Pogodbena obdelava podatkov Mnenje
19.08.2019 Popravek podatkov v Registru dejanskih lastnikov podjetij 0712-1/2019/1911 Pravica do popravka, Pravica do pozabe, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
19.08.2019 Posredovanje OP s strani upravljavca pokopališča 0712-1/2019/1909 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki Mnenje
16.08.2019 Objava seznama posameznih enot in številom uporabnikov v večstanovanjski stavbi 0712-1/2019/1654 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
16.08.2019 Uporabniki OP 0712-1/2019/1907 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
16.08.2019 Fotografiranje delavca 0712-1/2019/1908 Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Video in avdio nadzor Mnenje
14.08.2019 OP v postopku posvojitve 0712-1/2019/1902 Postopki na centrih za socialno delo, Uradni postopki Mnenje
14.08.2019 Občina, šola 0712-1/2019/1901 Občine, Posebne vrste, Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo Mnenje
14.08.2019 Videonadzor javne poti 0712-1/2019/1898 Občine, Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje