Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
18.12.2019 Zbiranje podatkov v inšpekcijskem nadzoru 0712-1/2019/2435 Inšpekcijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
18.12.2019 Hramba dokumentacije nekdanjih zaposlenih 0712-1/2019/2436 Delovna razmerja, Rok hrambe OP Mnenje
18.12.2019 Posredovanje podatkov poslovodnih oseb javnim naročnikom za preverjanje predkaznovanosti 0712-1/2019/2449 Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
18.12.2019 Zbiranje EMŠO in DŠ 0712-1/2019/2452 EMŠO in davčna, Občine, Uradni postopki Mnenje
18.12.2019 Vabljenje bivših zaposlenih na dogodek 0712-1/2019/2496 Delovna razmerja, Pravne podlage, Privolitev Mnenje
18.12.2019 Zbiranje podatkov o podjetju 0712-1/2019/2711 Pravne podlage, Razno Mnenje
18.12.2019 Obdelava osebnih podatkov pacientov za namen priprave magistrske naloge 0712-1/2019/2805 Pravne podlage, Statistika in raziskovanje , Zdravstveni osebni podatki Mnenje
17.12.2019 Obvestilo o obdelavi 0712-1/2019/2890 Informiranje posameznika Mnenje
16.12.2019 Snemanje na javnih površinah za namen izvedbe video vaje 0712-1/2019/2858 Fotografije kot OP, Informiranje posameznika, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
13.12.2019 Obveščanje posameznika o obdelavi podatkov pri spletnih trgovinah 0712-1/2019/2870 Informiranje posameznika, Privolitev, Svetovni splet Mnenje
12.12.2019 Nadzor na delovnem mestu 0712-1/2019/2862 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
12.12.2019 Videonadzor s fotokamero v lovišču 0712-1/2019/2866 Društva, Video in avdio nadzor Mnenje
11.12.2019 Posredovanje OP 0712-1/2019/2861 Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Uradni postopki Mnenje
10.12.2019 Delovanje mobilne aplikacije 0712-1/2019/2842 Delovna razmerja, Moderne tehnologije, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
10.12.2019 Registracija delovnega časa 0712-1/2019/2841 Delovna razmerja, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
10.12.2019 Videonadzor poslovnih prostorov 0712-1/2019/2848 Rok hrambe OP, Video in avdio nadzor, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
10.12.2019 Zbiranje OP za rodoslovje 0712-1/2019/2753 Pravne podlage, Statistika in raziskovanje , Vpogled v OP umrlih Mnenje
10.12.2019 Objava disciplinskih ukrepov NZS 0712-1/2019/2846 Društva, Informiranje posameznika, Pravne podlage Mnenje
10.12.2019 Uporaba vaše fotografije za Facebook profil soseda 0712-1/2019/2489 Fotografije kot OP, Svetovni splet Mnenje
09.12.2019 Posredovanje zdravstvenih podatkov zavarovalnici 0712-1/2019/2523 Zavarovalništvo Mnenje