Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
24.04.2019 Posredovanje podatkov v evidenci delovnega časa javnih uslužbencev 0712-1/2019/950 Delovna razmerja Mnenje
24.04.2019 Posredovanje OP članov društva občini 0712-1/2019/944 Društva, Občine Mnenje
03.05.2019 Potrdilo o usposobljenosti kot osebni podatek 0712-1/2019/943 Definicija OP, Delovna razmerja Mnenje
24.04.2019 DPO 0712-1/2019/942 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
24.04.2019 Posredovanje zdravstvenega kartona novemu osebnemu zdravniku 0712-1/2019/940 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
24.04.2019 Posredovanje rezultatov o biološkem monitoringu in rok hrambe medicinske dokumentacije 0712-1/2019/939 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
24.04.2019 Pridobivanje podatkov o prejemkih zaposlenih in pogodbenih delavcev v javnem zdravstvu 0712-1/2019/938 Delovna razmerja Mnenje
24.04.2019 Prepoved obdelave pred smrtjo 0712-1/2019/934 Bančništvo, Razno Mnenje
18.04.2019 Masovni podatki 0712-1/2019/919 Moderne tehnologije, Profiliranje in avtomatizirano odločanje, Statistika in raziskovanje , Telekomunikacije in pošta Mnenje
18.04.2019 Pogodbena obdelava in odvisna družba 0712-1/2019/917 Delovna razmerja, Pogodbena obdelava podatkov Mnenje
18.04.2019 Pridobitev osebnih podatkov upravičencev programov humanitarnih društev 0712-1/2019/916 Občine Mnenje
18.04.2019 Posredovanje seznama učencev šolski zobozdravstveni ambulanti 0712-1/2019/915 Zdravstveni osebni podatki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
18.04.2019 Davčna št. za informativni izračun zavarovanja 0712-1/2019/914 Zavarovalništvo Mnenje
18.04.2019 Posredovanje seznama študentov pooblaščenim zdravnikom 0712-1/2019/913 Zdravstveni osebni podatki, Šolstvo Mnenje
18.04.2019 pravne podlage za vpoglede v evidence osebnih podatkov v postopku o prekršku 0712-1/2019/912 Sodni postopki Mnenje
17.04.2019 Posredovanje osebnih podatkov zaposlenih med povezanimi družbami 0712-1/2019/899 Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije Mnenje
17.04.2019 Pridobivanje podatkov o stanju upravne zadeve prek spleta 0712-1/2019/898 Zdravstveni osebni podatki, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov Mnenje
17.04.2019 Ugotavljanje identitete vlagatelja zahteve 0712-1/2019/897 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
17.04.2019 Obdelava osebnih podatkov in Facebook oglaševanje 0712-1/2019/896 Moderne tehnologije, Informiranje posameznika Mnenje
17.04.2019 Vloga upravljavca in obdelovalca 0712-1/2019/895 Video in avdio nadzor Mnenje