Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
15.11.2019 (pod)Obdelava podatkov 0712-1/2019/2594 Pogodbena obdelava podatkov Mnenje
15.11.2019 Izbris podatkov s portala za iskanje zaposlitve 0712-1/2019/2593 Delovna razmerja, Privolitev, Rok hrambe OP, Svetovni splet Mnenje
13.11.2019 Načelo sorazmernosti v postopkih na CSD 0712-1/2019/2569 Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage Mnenje
12.11.2019 Poseganje v OP otrok 0712-1/2019/2567 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
11.11.2019 Odčitavanje registrske številke ob vstopu na parkirišče 0712-1/2019/2559 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
11.11.2019 Pridobivanje informacij o stanju groba 0712-1/2019/2556 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
11.11.2019 Seznam presežnih delavcev 0712-1/2019/2563 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
11.11.2019 Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti 0712-1/2019/2414 Delovna razmerja, Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
08.11.2019 Kopiranje osebne izkaznice pokojnika 0712-1/2019/2554 Vpogled v OP umrlih Mnenje
08.11.2019 Sodelovanje v nagradni igri 0712-1/2019/2553 Neposredno trženje, nagradne igre Mnenje
08.11.2019 Videonadzor šolskih prostorov 0712-1/2019/2552 Šolstvo, Video in avdio nadzor Mnenje
08.11.2019 Razpored dela v javnem zavodu 0712-1/2019/2548 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
08.11.2019 Objava prejemkov zdravstvenih delavcev 0712-1/2019/2540 Mediji, Svetovni splet Mnenje
08.11.2019 Zbiranje OP, ankete 0712-1/2019/2538 Informiranje posameznika, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Zakoniti interesi Mnenje
08.11.2019 Videonadzor 0712-1/2019/2537 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje
08.11.2019 Nadzor MDDSZ nad izvajanjem sofinanciranega projekta 0712-1/2019/2305 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Privolitev Mnenje
08.11.2019 Pridobivanje OP preko družbenih omrežji 0712-1/2019/2546 Delovna razmerja, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
08.11.2019 Ozemeljska veljavnost ZVOP-1 0712-1/2019/2551 Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Razno Mnenje
08.11.2019 Fotografija na službeni izkaznici 0712-1/2019/2541 Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Pravne podlage, Privolitev Mnenje
08.11.2019 Hramba kopije osebnega dokumenta 0712-1/2019/2550 Pravne podlage Mnenje