Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
10.09.2019 Pridobitev podatka o smrti pacienta 0712-1/2019/2056 Posebne vrste, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Rok hrambe OP Mnenje
10.09.2019 Razkrivanje informacij o pacientih 0712-1/2019/2057 Posebne vrste, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
10.09.2019 Obdelava OP otrok 0712-1/2019/2052 Svetovni splet Mnenje
10.09.2019 Razkritje OP v elektronskem sporočilu 0712-1/2019/2051 Inšpekcijski postopki, Uradni postopki Mnenje
06.09.2019 Interna uporaba zdravstvenih podatkov s strani nezdravstvenega kadra 0712-1/2019/2018 Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
06.09.2019 Posredovanje telefonske številke staršev ZD-ju 0712-1/2019/2017 Zdravstveni osebni podatki, Privolitev Mnenje
06.09.2019 Pridobitev zdravniškega potrdila 0712-1/2019/2016 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.09.2019 Vzorec pogodbe o pogodbeni obdelavi 0712-1/2019/2030 Pogodbena obdelava podatkov Mnenje
06.09.2019 Obdelava OP 0712-1/2019/2029 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.09.2019 Pravica do izbrisa 0712-1/2019/2028 Pravica do pozabe, Rok hrambe OP Mnenje
06.09.2019 Posredovanje podatkov sindikatu o plačnih razredih za zaposlenih 0712-1/2019/2023 Delovna razmerja, Pravne podlage, Sindikati Mnenje
06.09.2019 Obračunavanje in plačevanje članarine 0712-1/2019/2019 Delovna razmerja Mnenje
06.09.2019 Vpogled v OP umrlega na CSD 0712-1/2019/1904 Postopki na centrih za socialno delo, Vpogled v OP umrlih Mnenje
29.08.2019 Seznam otrok v vrtcu 0712-1/2019/1963 Vrtec Mnenje
29.08.2019 Uvedba GPS 0712-1/2019/1974 Delovna razmerja, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov Mnenje
28.08.2019 Davčna številka, osebna izkaznica 0712-1/2019/1965 EMŠO in davčna, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje
28.08.2019 Zbiranje soglasij za izbiro operaterja 0712-1/2019/1967 Neposredno trženje, nagradne igre, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Telekomunikacije in pošta Mnenje
28.08.2019 Posredovanje osebnih podatkov novemu lastniku družbe 0712-1/2019/1969 Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Privolitev, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
28.08.2019 Posredovanje OP GURSa upravniku večstanovanjske stavbe 0712-1/2019/1970 Pridobivanje OP iz zbirk, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
28.08.2019 Vodenje in izbris evidenc 0712-1/2019/1971 Policijski postopki, Pravica do pozabe, Rok hrambe OP, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje