Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
20.11.2020 Osebni podatki na kartici zdravstvenega zavarovanja in dostopne pravice 07121-1/2020/2096 Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
23.11.2020 Informacije glede pošiljanja podatkov ene ustanove za tkiva in celice drugi ustanovi za tkiva in celice 07121-1/2020/2107 Definicija OP, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
25.11.2020 Posredovanje izpisa o umrlem učencu iz uradne evdence šole nečaku umrlega 07120-1/2020/616 Vpogled v OP umrlih, Šolstvo Mnenje
16.11.2020 Uporaba aplikacije za izvajanje elektronskega glasovanja 07120-1/2020/591 Definicija OP, Pravne podlage, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
13.11.2020 Fotografija delovnega mesta na domu 07121-1/2020/2046 Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Pravne podlage Mnenje
12.11.2020 Potrdilo delodajalca pri presoji upravičenosti odsotnosti z dela 07121-1/2020/2034 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
13.11.2020 Zbiranje osebnih podatkov s strani pošte 07121-1/2020/2043 Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje
13.11.2020 Fotografije objektov 07121-1/2020/2047 Fotografije kot OP, Pravne podlage Mnenje
16.11.2020 Seznanitev s podatki otroka 07121-1/2020/2059 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki, Šolstvo Mnenje
02.12.2020 Javno objavljeni podatki o samostojnem podjetniku 07121-1/2020/2150 Definicija OP, Svetovni splet Mnenje
30.11.2020 Upravljavec osebnih podatkov pri izvedbi nagradne igre 07121-1/2020/2135 Informiranje posameznika, Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage Mnenje
30.11.2020 Obdelava e-naslova za odgovor podpisniku k predlogu zakona 07121-1/2020/2137 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage Mnenje
04.12.2020 Javnost seje sveta zavoda 07120-1/2020/628 Pravne podlage, Razno Mnenje
04.12.2020 Videonadzor večstanovanjske stavbe 07121-1/2020/2166 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor Mnenje
12.11.2020 Potrdilo delodajalca pri presoji upravičenosti odsotnosti z dela 07121-1/2020/2034 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
17.11.2020 Videonadzor večstanovanjske stavbe 07121-1/2020/2071 Informiranje posameznika, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor, Zakoniti interesi Mnenje
20.11.2020 Videonadzor etažne lastnine 07121-1/2020/2098 Informiranje posameznika, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor, Zakoniti interesi Mnenje
20.10.2020 Pridobitev podpisanih opornih točk z govorilnih ur s strani staršev 07121-1/2020/1865 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Vrtec, Šolstvo Mnenje
15.10.2020 Pridobivanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb 07120-1/2020/552 Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki Mnenje
23.10.2020 Pridobivanje informacij od drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti - izvid COVID-19 delavca 07120-1/2020/561 Policijski postopki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki Mnenje