Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
08.08.2019 Hramba OP študentskih delavcev 0712-1/2019/1852 Delovna razmerja, Pravica do pozabe, Rok hrambe OP Mnenje
29.07.2019 Razkritje informacij o delavcu delodajalcu 0712-1/2019/1752 Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
08.08.2019 Dopustnost dostopa UPPD do SISBON 0712-1/2019/1749 Bančništvo, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
08.08.2019 Pridobivanje OP oškodovancev (EMŠO) v naravnih nesrečah od GURS 0712-1/2019/1847 EMŠO in davčna, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
02.08.2019 Obdelava OP na izdelkih po pogodbi 0712-1/2019/1810 Pravne podlage, Razno Mnenje
08.08.2019 Tretje države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov 0712-1/2019/1857 Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije Mnenje
08.08.2019 OP za potrebe oddaljenega dostopa 0712-1/2019/1853 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
08.08.2019 Vabilo v referenčno ambulanto 0712-1/2019/1850 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
07.08.2019 Pridobitev podatkov o dolgu najemnika 0712-1/2019/1843 Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
07.08.2019 Obdelava OP s strani spletnega portala 0712-1/2019/1842 Pravica do ugovora, Pravne podlage, Svetovni splet, Telekomunikacije in pošta Mnenje
07.08.2019 Pridobivanje št. mobilnega telefona s strani banke 0712-1/2019/1841 Bančništvo, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
06.08.2019 Posredovanje notranjih uporabnikov 0712-1/2019/1828 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.08.2019 Posredovanje notranjih uporabnikov 0712-1/2019/1830 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
05.08.2019 Snemanje pedagoškega procesa 0712-1/2019/1823 Delovna razmerja, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
06.08.2019 Občina, vrtec 0712-1/2019/1831 Občine, Pravne podlage, Vrtec Mnenje
29.05.2019 Zahteva za objavo zapisnikov sej sveta staršev 0712-1/2019/1326 Šolstvo, Svetovni splet Mnenje
24.06.2019 Razkrivanje evidenc o izrabi delovnega časa zaposlenih v javnem zavodu 0712-1/2019/1533 Delovna razmerja Mnenje
20.06.2019 Priloga 2 k obrazcu ocene učinkov na Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov 0712-1/2019/1497 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov Mnenje
24.06.2019 Fotografija nepremičnine kot osebni podatek 0712-1/2019/1526 Pravne podlage Mnenje
24.06.2019 Sprememba upravljavca 0712-1/2019/1532 Pravne podlage, Upravljanje gospodarskih družb Mnenje