Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
06.11.2019 Obdelava OP v okviru javnega razpisa 0712-1/2019/2520 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
06.11.2019 Videonadzor 0712-1/2019/2508 Video in avdio nadzor Mnenje
06.11.2019 Veljavna privolitev v piškotke in obdelavo osebnih podatkov 0712-1/2019/2511 Moderne tehnologije, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje
06.11.2019 Posredovanje OP UE 0712-1/2019/2516 Posebne vrste, Pravne podlage, Upravne enote, Uradni postopki Mnenje
06.11.2019 Sledenje službenim vozilom 0712-1/2019/2505 Delovna razmerja, Moderne tehnologije Mnenje
07.11.2019 Pridobivanje informacije o številu otrok glede na ukrepe BS 0712-1/2019/2530 Bančništvo, Pravne podlage Mnenje
08.11.2019 Hramba kopije osebnega dokumenta 0712-1/2019/2550 Pravne podlage Mnenje
08.11.2019 Fotografija na službeni izkaznici 0712-1/2019/2541 Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Pravne podlage, Privolitev Mnenje
08.11.2019 Ozemeljska veljavnost ZVOP-1 0712-1/2019/2551 Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Razno Mnenje
08.11.2019 Pridobivanje OP preko družbenih omrežji 0712-1/2019/2546 Delovna razmerja, Pravne podlage, Svetovni splet Mnenje
11.11.2019 Pridobivanje informacij o stanju groba 0712-1/2019/2556 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
13.11.2019 Načelo sorazmernosti v postopkih na CSD 0712-1/2019/2569 Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage Mnenje
04.11.2019 Vodenje zasebnega registra redkih genetskih bolezni 0712-1/2019/2371 Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Posebne vrste, Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov Mnenje
04.11.2019 Iznos mape z osebnimi podatki učencev izven šole 0712-1/2019/2476 Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
05.11.2019 Način posredovanja dokumentacije delodajalcu 0712-1/2019/2406 Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
05.11.2019 Pravna podlaga za obdelavo OP na CSD 0712-1/2019/2502 Fotografije kot OP, Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage, Upravni postopki Mnenje
05.11.2019 Vpogled v zdravstvene podatke otrok 0712-1/2019/2432 Posebne vrste, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
07.11.2019 Obvestilo o snemanju in objava posnetka 0712-1/2019/2536 Mediji, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
08.11.2019 Nadzor MDDSZ nad izvajanjem sofinanciranega projekta 0712-1/2019/2305 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Privolitev Mnenje
08.11.2019 Videonadzor 0712-1/2019/2537 Občine, Video in avdio nadzor Mnenje