Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Seznam zaposlenih na UE kot IJZ
Številka: 0712-1/2019/2422
Vsebina: Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali je 'seznam' zaposlenih na posamezni upravni enoti informacija javnega značaja?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da na področju dostopa do informacij javnega značaja deluje kot pritožbeni organ, zato v okviru mnenja ne more podati zavezujočih stališč glede konkretnih pritožbenih zadev.

 

IP glede vašega vprašanja na splošno pojasnjuje, da skladno s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, s sprem. in dop.; ZDIJZ), niso varovani tisti osebni podatki, ki so v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev. Iz utrjene upravne in sodne prakse na področju dostopa do informacij javnega značaja izhaja, da javni uslužbenci ne morejo upravičeno pričakovati zasebnosti glede njihovega imena in priimka ter tistih podatkov, ki predstavljajo pogoje za njihovo zaposlitev. Navedena določba tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ predstavlja tudi pravno podlago za razkritje osebnih podatkov kot prosto dostopnih informacij javnega značaja skladno s Splošno uredbo.

 

Pravica dostopa do informacij javnega značaja se zagotavlja na zahtevo prosilcev in s proaktivnimi objavami informacij javnega značaja s strani zavezancev. Če želite vložiti zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, lahko uporabite tudi obrazec, ki je dostopen na spletni strani IP.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo