Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.10.2019
Naslov: Realistični portreti kot OP
Številka: 0712-1/2019/2367
Vsebina: Definicija OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete glede vprašanja osebnih podatkov v obliki realistično naslikane slike. Navajate, da je na spletni strani z objavljenimi umetniškimi deli slovenska slikarka objavila svoje avtorske slike. Na teh so naslikani mladoletni otroci, pri čemer starši niso dali soglasja za uporabo podobe svojih otrok na njenih slikah. Zanima vas, ali je tudi slika, podobno kot velja za fotografijo, osebni podatek. Gre za dovolj realistično naslikano sliko, iz katere je razvidno, kdo je oseba na sliki. Zanima vas še, kako je možno doseči odstranitev takšnih slik oz. osebnih podatkov iz spleta.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V konkretnem primeru je potrebno ob koliziji več ustavnih človekovih pravic in svoboščin (izvajanje pravice do varstva zasebnosti in pravice do svobode izražanja in svobode umetniškega ustvarjanja) pretehtati, katera je »močnejša« in prevlada oziroma hkrati upoštevati, da prekomeren poseg v katerokoli pravico ni dopusten. Glede na vaše navedbe gre v opisanem primeru najverjetneje za vprašanje varstva širšega kroga pravice do zasebnosti in osebnostnih pravic (med katere sodi tudi pravica do lastne podobe) in ne primarno za vprašanje zakonite obdelave osebnih podatkov. Za varstvo osebnostnih pravic IP ni pristojen, ampak je za to predvideno sodno varstvo.

 

Pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov (tudi portretov) so sicer urejene v členu 6 Splošne uredbe. Odgovor na vprašanje, ali gre v opisanem primeru morda tudi za obdelavo osebnih podatkov (kar je manj verjetno) pa je odvisen od okoliščin in namenov, v katerih so bili portreti izdelani in objavljeni, in ga v okviru mnenja ni mogoče podati glede na to, da v vašem primeru ne gre za običajno obdelavo osebnih podatkov v zbirkah, ampak verjetno za primer, ko je treba upoštevati in tehtati zlasti med širšo pravico do varstva osebnostnih pravic in pravico do svobode izražanja in umetniškega ustvarjanja.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka