Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.10.2019
Naslov: Podatki glede poškodbe na delovnem mestu
Številka: 0712-1/2019/2450
Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z varstvom

osebnih podatkov zaposlenega pri nezgodi na delovnem mestu. Pojasnjujete, da večina zaposlenih oskrbovalcev vašega Zavoda delo opravlja na domovih uporabnikov, kjer se zgodi tudi večina primerov nezgod na delovnem mestu. V teh primerih nadrejeni izpolni interni zapisnik o nezgodi na delovnem mestu. V večini primerov, zaposleni po nezgodi poiščejo zdravniško pomoč. Zanima vas, ali lahko kot delodajalce od zaposlenega zahtevate, da k internemu zapisniku nezgode pri delu priloži tudi poškodbeni list. Sicer ne veste, kako lahko delodajalec preveri, da je do poškodbe na delovnem mestu sploh prišlo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru izdaje neobveznih mnenj ne more presojati zakonitosti oziroma ustreznosti posameznih ravnanj in postopanja, saj to lahko preverja le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

Kar se tiče varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih, vas IP napotuje na Smernice za varstzvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, dostopne na naslovu www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf, kjer so navedeni tudi primeri, v zvezi z zdravstveno dokumentacijo v primeru nezgode na delovnem mestu (str. 19)

 

IP je v podobnih primerih že izdal svoja neobvezna mnenja, ki so objavljena na naši spletni strani. Poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani www.ip-rs.si/vop/, in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (npr. nezgoda na delovnem mestu), lahko pa označite katero od predlaganih kategorij (npr. delovna razmerja) ali naslednje številke neobveznih mnenj, dostopne na www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/:

 

-      Mnenje, št. 0712-1/2012/1934 z dne 13. 6. 2012

 

Pri tem IP še poudarja, da po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov določbe ZVOP-1 še vedno veljajo, uporabljajo pa se le, ki niso v nasprotju z Splošno uredbo o varstvu podatkov. V skladu s tem je potrebno brati tudi navedena mnenja, kar izhaja tudi iz opozorila IP na citirani spletni strani.

 

 

Lep pozdrav,

 

Pripravila:
Maja Wondra Horvat, univ.dipl.prav.,
svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl.

Informacijska pooblaščenka