Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.11.2019
Naslov: Pridobitev izvida od optike
Številka: 0712-1/2019/2356
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 10. 10. 2019 prejeli vaše zaprosilo za pojasnilo o tem, kaj lahko naredite, ker v optiki v okviru samoplačniškega okulističnega pregleda niste prejeli izvida, čeprav ste zanj zaprosili.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam pojasnjujemo, da se z lastnimi osebnimi podatki ali lastno zdravstveno dokumentacijo (v konkretnem primeru ni nujno, da gre za zdravstveno dokumentacijo, saj je možno, da je bil pregled opravljen izven izvajanja zdravstveni dejavnosti) lahko seznanite na podlagi člena 15 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov ali 41. člena Zakona o pacientovih pravicah. Najprej je treba pri upravljavcu vložiti pisno zahtevo, v primeru pisne zavrnitve ali v primeru molka upravljavca (torej zamude roka za odgovor), pa lahko pri IP vložite pritožbo.

 

Omenjena pravica do seznanitve se nanaša na pridobitev kopije (ne originala) ter je vezana na določene pogoje. Pojasnila o tej pravici si lahko preberete na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP