Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.09.2019
Naslov: Parkirnina v HR
Številka: 0712-1/2019/2111
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, iz katerega izhaja, da ste s strani odvetnika iz Celja prejeli poziv za plačilo neplačane parkirnine – opomin pred začetkom sodnega postopka. (177,05 eur). Dodajate, da je sin pred dvema letoma z avtom letoval na Pagu, pri čemer pravi, da ni dobil nobenega listka za plačilo parkirnine in da se ne spomni, da bi kje parkiral brez plačila le-te. 

 

IP uvodoma pojasnjuje, da na podlagi informacij, ki jih prejme s strani prosilcev,  skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) izdaja neobvezujoča mnenja v zvezi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP je v zvezi s pridobivanjem podatkov lastnikov oziroma uporabnikov vozil po slovenskem odvetniku za izterjavo neplačanih parkirnin na Hrvaškem v preteklosti že vodil inšpekcijski postopek. Zaključek in ugotovitve je IP predstavil v sporočilu za javnost »Informacijski pooblaščenec (IP) je zaključil postopek inšpekcijskega nadzora v primeru pridobivanja podatkov lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil«, z dne 29. 3. 2017, ki je dostopno na spletni strani IP, in sicer na tej povezavi https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-je-zakljucil-postopek-inspekcijskega-nadzora-v-primeru-pri-1040/.

 

Prav tako vam IP svetuje, da se seznanite z vsebino mnenj, ki se nanašajo na vprašanje, podobno vašemu, in sicer s pomočjo iskalnika po mnenjih, tako, da v iskalnik vnesete naslednje številke mnenj:

- št. 0712-1/2019/1516 z dne 21. 6. 2019, ki je dostopno na tej povezavi:  https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=678&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2019%2F1516 ter

- št. 0712-1/2019/1557 z dne 28. 6. 2019, ki je dostopno na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=834&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2019%2F1516.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaše vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka