Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.09.2019
Naslov: Vabljenje posameznikov na obeležitev dogodkov
Številka: 0712-1/2019/2176
Vsebina: Društva
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaš dopis v zvezi z vabljenjem posameznikov na obeležitev določenih dogodkov. V dopisu ste navedli, da … pripravljate posebno obeležitev 30 letnice nastanka Manevrske strukture narodne zaščite. Ob tej obletnici pripravljate niz dogodkov, na katere bi želeli povabiti tedanje akterje. V zvezi s pridobivanjem podatkov bi potrebovali našo pomoč oz. nasvet, zato prosite za osebni sestanek.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uporaba kontaktnih podatkov posameznikov (npr. naslov, e-naslov, telefonska številka, ipd.) za namen obveščanja o dogodkih in drugih vsebinah je obdelava osebnih podatkov teh posameznikov.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku člena 6: »Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

IP meni, da so lahko podlage za obdelavo osebnih podatkov članov društev točke (a), (b) ali (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

IP je v okviru izdaje mnenj podal tudi splošna pojasnila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov članov društva, ki si jih lahko preberete v mnenju, št. 0712-3/2018/485 z dne 22. 5. 2018 ali mnenju, št. 0712-1/2018/622 z dne 15. 3. 2018. Oba mnenja sta dostopna na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/ preko iskalnika po vsebini.

 

Če dotični posamezniki niso člani vašega društva (in s kontaktnimi podatki ne razpolagate), je vabljenje na dogodke, ki jih organizirate, možno zgolj preko sredstev množičnega obveščanja.

 

Če ocenjujete, da je predmetni sestanek v zvezi z obdelavo osebnih podatkov določenih posameznikov še vedno potreben, se lahko za dogovor obrnete na tel št. 01/230 9 730 ali po e-pošti gp.ipping@ip-rspong.si.

 

V upanju, da smo rešili dileme, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP