Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.10.2019
Naslov: Razkritje obdukcijskega zapisnika svojcem
Številka: 0712-1/2019/2159
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 18. 9. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje v zvezi s tretjim stavkom drugega odstavka 42. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) v primeru, ko svojci zahtevajo obdukcijski zapisnik. Ob uporabi jezikovne razlage je po vašem mnenju možna situacija, da pokojni v času smrti in nastanka obdukcijskega zapisnika dejansko ni bil sposoben odločanja o sebi, vendar ne gre za čas do njegove smrti, kot predvideva zakon in ko bi bil eventualno zmožen odločanja. Zanima nas, ali so svojci v konkretnem primeru pridobitve obdukcijskega zapisnika dolžni izkazati »zakoniti namen« ali »pravni interes«.

 

Na spletni strani IP je že izdanih več mnenj v zvezi z razkritjem zdravstevne dokumentacije umrlih pacientov, ki so dostopna s pomočjo iskalnika po mnenjih (ločeno za leto 2018 in 2019 ter za leta pred 2018).  

 

Iz mnenj izhaja, da če želijo upravičeni pacientovi svojci (tisti iz prvega stavka) seznanitev z obdukcijskim zapisnikom, so do tega upravičeni brez izkazovanja pravnega interesa (tj. le z izkazanim zakonitim namenom). Določba o pravnem interesu se nanaša na primere, ko je bil pacient nesposoben podati privolitev/prepoved (npr. huda demenca, hujše duševne bolezni, koma, nezavest), dokumentacija pa je nastala ravno v tem času, zaradi česar se pacient ni mogel opredeliti do razkritja te dokumentacije. Ko pacient enkrat umre, ta določba ni več relevantna in vsa dokumentacija, ki nastane po smrti, zapade pod osnovni oziroma blažji režim razkrivanja.

 

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP