Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.10.2019
Naslov: Vložitev zahteve posameznika na obrazcu
Številka: 0712-1/2019/2166
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 19. 9. 2019 prejeli vaše zaprosilo za pojasnilo o tem, ali je zahtevo za prepoved obdelave vseh osebnih podatkov res treba vložiti na obrazcu, ki ga določi upravljavec. V konkretnem primeru gre za podjetje, ki ste mu zahtevo poslali po e-pošti.

 

Pojasnjujemo vam, da za uveljavjanje zahtev posameznikov po členih od 15 do 22 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov niso predpisani obrazci, kar velja tako za obrazce, ki bi bili sprejeti s predpisi, kot tudi za obrazce, ki jih pripravijo upravljavci. Tako smisleno izhaja tudi iz pojasnil na naši spletni strani:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

Iz obrazca SLOP in že objavljenih mnenj s področja seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki so dostopna na naši spletni strani izhaja, da je važno, da ima zahteva posameznika vse običajne elemente, da jo je možno vsebinsko obravnavati:

  • identiteta posameznika in po potrebi dokazila o identiteti,
  • potrebni kontaktni podatki,
  • določno opredeljen zahtevek in po potrebi dodatne informacije, ki so potrebne za ugoditev zahtevi,
  • želen način seznanitve ali prenosa (če gre za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki ali prenosljivost) in
  • neobvezno pravna podlaga.

 

Če ste poslali zahtevo za »prepoved« po e-pošti, utegne biti z vidika podjetja problematično ugotavljanje vaše identitete ter ugotavljanje, kaj je bilo mišljeno s prepovedjo – omejitev obdelave iz člena 18, izbris iz člena 17 ali ugovor iz člena 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP