Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.10.2019
Naslov: Pridobitev dokumenta KME
Številka: 0712-1/2019/2168
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 22. 9. 2019 prejeli vaše zaprosilo za pojasnilo o tem, ali ste upravičeni do pridobitve celotnega originalnega dokumenta, ki ga je izdala Komisija za medicinsko etiko v zvezi z evtanazijo.

 

Ugotavljamo, da se vaše vprašanje nanaša na področje dostopa do informacij javnega značaja. Na tem področju pa nastopamo kot pritožbeni organ, zato se do konkretnih zadev ne moremo vnaprej opredeljevati.

 

Na splošno pa vam priporočamo, da lahko pri komisiji (oziroma preko Ministrstva za zdravje) vložite zahtevo za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, pri čemer si lahko pomagate z obrazcem »Z-ZDIJZ«, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/. Zahtevo za dostop do dokumenta (npr. vpogled v original) lahko vloži kdorkoli. Če vam bodo zahtevo zavrnili ali nanjo ne odgovorili v 20 delovnih dneh, lahko pri nas vložite pritožbo.

 

Če vas zanimajo podatki v zvezi s sejo, na kateri naj bi bilo sprejeto mnenje in podobne informacije v zvezi z dokumentom, je treba zahtevo oblikovati na ustrezen način (torej zahtevati še neke druge dokumente, ki lahko odgovorajajo na ta vprašanja), saj je možno, da teh podatkov na obravnavanem mnenju ni.

 

Dodatna pojasnila o postopku in dosedanjo prakso na tem področju lahko prav tako najdete na naši spletni strani.

 

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP