Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.10.2019
Naslov: Seznanitev z OP in nepooblaščen vpogled
Številka: 0712-1/2019/2263
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da predvidevate, da je določen policist vpogledal v vaše osebne podatke. Zanima vas, kakšen je bil razlog vpogleda. Zanima vas, kako bi prišli do tega podatka.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Vsak posameznik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Več o navedeni pravici si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/. V konkretnem primeru vam svetujemo, da na upravljavca osebnih podatkov naslovite zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki. Do (neobvezujočega) obrazca zahteve za seznanitev lahko dostopate na strani: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/ (glej “Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP)”). Ne glede na to pa pojasnjujemo, da v sklopu navedenega postopka ne morete dostopati do imena policista, ki je dostopal do vaših osebnih podatkov, lahko pa se seznanite s kakšnimi nameni so bili obdelovani vaši osebni podatki. V kolikor bi pa IP prejel konkretno prijavo, iz katere bi izhajalo, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bi na podlagi takšne prijave lahko pričel s postopkom inšpekcijskega nadzora (ter eventualno prekrškovnega postopka) in v okviru tega postopka bi IP lahko dostopal tudi do podatka o tem, kdo je vpogledal v osebne podatke ter presodil, ali je bil konkretni vpogled v osebne podatke zakonit ali ne.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               

Mojca Prelesnik,univ.dipl.prav., 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP