Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.09.2019
Naslov: Odjava od naročnine na Eurosport Player
Številka: 0712-1/2019/2034
Vsebina: Moderne tehnologije, Svetovni splet, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da se ne morete odjaviti od naročnine na Eurosport Player. Poslali ste jim tudi mail, a vam niso bili v pomoč.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Iz vašega elektronskega sporočila ni točno razvidno, s katero napravo ste se naročili na Eurosport Player. Namreč v primeru, da ste se naročili preko mobilne naprave, se ne morete odjaviti preko računalnika.

 

V primeru, da ste se naročili z mobilno napravo z operacijskim sistemom Android, ste na Eurosport Player naročeni preko Googla in ne direktno preko Eurosporta, zato je potrebno prekiniti naročnino z Googlom.

 


Navodila za odjavo na Android napravi (slika je s uradne strani Eurosport):

V primeru, da ste se prijavili s telefonom iPhone, imate naročnino preko programa iTunes, zato ste vezani na Apple in ne direktno na Eurosport.

 

Navodila za odjava na iPhone napravi:

 

V primeru, da ste se naročili preko računalnika, se lahko odjavite na spletni strani Eurosport Player.


Navodila za odjavo na računalniku:

 

V primeru, da vam ne uspe, vam priporočamo, da jih poskusite kontaktirati preko obrazca za pomoč strankam (https://www.eurosport.co.uk/contactus.shtml), namesto preko elektronske pošte.

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec