Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.09.2019
Naslov: Microsoft Teams se po izbrisu ponovno naloži
Številka: 092-2/2019/219
Vsebina: Moderne tehnologije, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da se vam aplikacija Microsoft Teams po izbrisu ponovno naloži, ko znova zaženete računalnik

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Najprej bi radi poudarili, da IP ni pristojen za podjanje pojasnil na vaše vprašanje, saj gre za vprašanje ustreznosti in načina nameščanja računalniških aplikacij in ni razbrati, da bi šlo za vprašanja varstva osebnih podatkov.

 

Vam pa neformalno dodajamo nekaj nasvetov. Aplikacija Microsoft Teams NI del sistema Windows, ampak je del Microsoft Office 365. Kot je razvidno iz vaših posnetkov zaslona, imate nameščen Microsoft Office 365 Business. Pri Microsoft Teams gre za program, ki olajša delo ljudem, ki sodelujejo pri projektu, saj lahko več ljudi hkrati ureja eno datoteko, se pogovarja o projektu, ter ima še nekaj drugih možnosti.

 

Če želite trajno izbrisati aplikacijo Microsoft Teams ni dovolj, da le odstranite Microsoft Teams, ampak morate poiskati še Teams Machine-Wide Installer. Ko boste izbrisali tudi ta program, se vam Microsoft Teams ne bo več samodejno nameščal na računalnik.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec