Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.08.2019
Naslov: Neposredno trženje po telefonu
Številka: 0712-1/2019/1951
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do popravka, Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da so vas po nedokončani registraciji na določeni spletni strani pričeli iz podjetja večkrat na dan klicati. Poslali ste jim e-pošto, v kateri ste zahtevali, naj prenehajo s klici, vendar vam na sporočilo niso odgovorili. Zanima vas, kakšne pravice imate.

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Neposredno trženje po telefonu urejata Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – UPB2 in 19/15, v nadaljevanju ZEPT).

 

Izvajanje neposrednega trženja z uporabo govornih telefonskih klicev je primarno urejeno v 158. členu ZEKom-1, ki določa, da je opravljanje telefonskih klicev z namenom neposrednega trženja fizični osebi dovoljeno le s soglasjem naročnika ali uporabnika oz. pod določenimi pogoji, če so podatki objavljeni v javnem imeniku (150. člen ZEKom-1). Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvajata Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Tržni inšpektorat RS (TIRS). Informacijski pooblaščenec ni pristojen za nadzor nad trženjem po telefonu. V zvezi z neposrednim trženjem vam svetujemo, da se obrnete na AKOS.

 

Lahko pa v konkretnem primeru uveljavite svojo pravico do izbrisa osebnih podatkov oz. pravico do pozabe kot to ureja člena 17 Splošne uredbe. Skladno z navedenim členom ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

  1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2);
  4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
  6. osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

 

Več informacij o tem, kako lahko uveljavite pravico do izbrisa, si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/. IP je v tem postopku pritožbeni organ (npr. če podjetje v zakonskem roku, tj. enem mesecu, ne odgovori na vašo zahtevo).

 

Iz vaše elektronske pošte ni povsem jasno, ali ste se na spletni strani dejansko registrirali in privolili v obdelavo osebnih podatkov ali gre za obdelavo vaših osebnih podatkov brez dokončane registracije (v smislu, da niste podali privolitve in je upravljavec ne glede na to ob nedokončanem vnosu vaše osebne podatke vseeno shranil in vas klical po telefonu). V slednjem primeru bi lahko šlo za nezakonito obdelavo osebnih podatkov. V primeru nezakonite obdelave osebnih podatkov lahko podate prijavo pri IP (na spletni strani se nahaja obrazec, ki vam je lahko v pomoč): https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP