Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.08.2019
Naslov: Razlog bolniške odsotnosti
Številka: 0712-1/2019/1950
Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste noseči in trenutno bolniško odsotni. Zanima vas, ali ste dolžni delodajalcu sporočiti razlog bolniške odsotnosti, torej zaradi nosečnosti. 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da IP v okviru mnenja ne more dokončno odgovoriti na vaše vprašanje, saj lahko IP zavzame stališče le v okviru inšpekcijskega postopka.

 

IP vas v zvezi z vašim vprašanjem napotuje na že objavljeno neobvezujoče mnenje, v katerem je IP odgovoril na podobno vprašanje. Četudi je bila vmes sprejeta nova zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov (Splošna uredba), se odgovor na vaše vprašanje v bistvenem ne spreminja. Svetujemo vam, da si preberete naslednje mnenje:

  • Diagnoza za bolniško, št. 0712-485/2007/3 z dne 4. 6. 2007:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=891&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=odsotnost.

 

Nadalje vas napotujemo tudi na smernice o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih, kjer lahko na str. 19-20 (poglavje 3.5) preberete, do katerih osebnih podatkov v zvezi z bolniško odsotnostjo delavca je delodajalec upravičen:

 

Če v bistvenem povzamemo, gre za to, da delodajalec v zvezi z bolniško odsotnostjo delavca ni upravičen do seznanitve s samo diagnozo oziroma delodajalec ne sme nadzirati samega zdravstvenega stanja delavca, lahko pa nadzira okoliščine, ki so pomembne za presojo utemeljene odsotnosti z dela (npr. lahko je seznanjen z režimom gibanja in s podatkom o predvidenim časom odsotnosti).

 

Glede posredovanja informacije o nosečnosti delodajalcu vas IP napotuje na določbe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18; ZSDP-1), ki določajo rok, v katerem je potrebno delodajalcu sporočiti o nameri izrabe materinskega dopusta (glej 18. člen ZSDP-1). 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP